cytaty.jpg (14973 bytes)

        W obecnych czasach gdy coraz częściej słyszy się o większych i mniejszych katastrofach ekologicznych, a zwłaszcza gdy dotyczą one najbliższego otoczenia, edukacja ekologiczna nabiera coraz to większego znaczenia. Zaczynamy kształtować postawy najmłodszych, zmieniać przyzwyczajenia dorosłych "czyniąc" ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego.

        Czasami nie wiemy jak rozpocząć bądź jak zakończyć naszą naukę. Przytoczone sentencje mogą posłuży Państwu jako punkt wyjścia lub podsumowanie lekcji, wykładu czy dyskusji.

        Cytaty zostały zebrane przez dzieci w trakcie edukacji ekologicznej.

Jeżeli nie ma odwrotu,
to nie ma też drogi naprzód

(z: Handbuch fur bessere Zeiten)

Nie mogę oczywiście powiedzieć,
czy będzie lepiej,
mogę tylko powiedzieć,
że jeżeli ma być lepiej
to coś musi się zmienić.

Georg Christoph Lichtenberg

Ten, który potrafi
cieszyć się życiem,
nie musi otaczać się bogactwami

Chiny

cytaty2a.gif (1520 bytes)
Kłócą się i zaprzeczają sobie ci,
którzy nie dostrzegają,
całości rzeczy

Budda

Chwast to roślina której zalety
nie zostały jeszcze odkryte

R.W.Emerson

cytaty3.gif (3618 bytes) Przyroda nie zna
nagrody ni kary,
zna tylko konsekwencje

R.Ingersoll

Przyroda jest nieskończoną dziedziną,
której środek leży wszędzie,
a zakres nigdzie.
Żeby coś się stało możliwe
trzeba stale, od nowa
pracować nad niemożliwym

Herman Hesse

Dobrze jest człowiekowi
żyć z głową w chmurach
a myślom
dać mieszkać pośród orłów,
ale musi on też myśleć o tym,
że im wyżej drzewo
wspina się ku niebu,
tym głębiej musi zapuścić korzenie
w serce matki Ziemi

Przysłowie indiańskie z plemienia Crow

cytaty4.gif (5324 bytes)

Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi,
ale i ten , który może krzywdzić i nie czyn i tego

Ioannis Filimon

 

Wycięty las
Szumi już tylko w nas


Jan Sztaudynger

cytaty5.gif (5879 bytes)

cytaty6.gif (6588 bytes)

Drzewa umierają stojąc

A ja umrę klęcząc.....

Przed trawą zieloną,

Przed różą, przed tęczą!

 

     Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki
przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne gesty,
to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród.
      To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji,
sposobu spędzania wolnego czasu i taka ochrona środowiska
zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu.

Eryk Mistewicz

cytaty7.gif (1896 bytes)

 

Jeśli myślisz rok naprzód
sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód
sadź drzewo
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód
ucz ludzi

przysłowie chińskie

 

Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach.
Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci

 

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami
zaopiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza,
utrzymując ją w czystości i szczęściu.

 

Ziemio nasza, Ziemio miła
Tyś nas wszystkich wykarmiła,
Twe powietrze, lasy, wody,
To największa Twa uroda.
Więc człowieku, pilnuj srodze,
By nie padło wszystko w trwodze,
Bo gdy zniszczysz wszystko wszędzie
To i ciebie też nie będzie

cytaty8.gif (2314 bytes)
 

Ludzie przed ludźmi
chronią przyrodę

 

Góra śmieci nie została ani znaleziona
ani zebrana.
Jako rzecz nieodwołalnie odrzucona jest ona
w rzeczywistości nieodkrytym,
niezidentyfikowanym, nie pożądanym
i niezbadanym terytorium
przyszłości

Derek Bailey

 

Miarą człowieczeństwa
Jest stosunek do zwierząt

 

Żeby coś stało się możliwe
trzeba stale, od nowa
pracować nad niemożliwym

Hermann Hesse

 

cytaty9.gif (796 bytes)

cytaty12.gif (1113 bytes)

Prawda to oczywista, że rozwój dziecka
w kontakcie z przyrodą przynosi
wartości nie dające się wytworzyć
w żaden inny sposób

Nie będzie łatwo obudzić w człowieku
takiej odpowiedzialności za świat,
która dotrzyma kroku
rozwojowi cywilizacji.
Ale ci, którzy chcą,
mogą zacząć już dziś.

Vaclaw Havel

cytaty11.gif (1603 bytes)

 

Człowiek przez wieki ujarzmiał przyrodę,
uzyskując z niej zasoby niezbędne do tworzenia
nowych cywilizacji.
I oto nastały czasy, kiedy w wielu regionach
kuli ziemskiej pod naciskiem człowieka
przyroda zaczęła ustępować,
cofać się, a nawet ginąć.

N. Fiedorenko

cytaty10.gif (1713 bytes)

Przyroda bez człowieka może żyć
ale człowiek bez przyrody
ZGINIE.

Nieczułego na niedolę zwierząt
i ludzka niedola nie wzruszy
cytaty13.gif (3408 bytes) Zostaw Ziemię swoim następcom
w stanie przynajmniej takim,
w jakim ją zastałeś.
Staraj się zostawić ją w lepszym.
Zachowuj się jak dobry lekarz - nie szkodź
Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż - zapamiętam.
Pozwól mi działać, a zrozumiem

Konfucjusz

cytaty14.gif (1271 bytes)

Mamy tylko jedną Ziemię
a jej przyszłość zależy od
każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas

Florian Plit

 

Edukacja środowiskowa - pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie.

I. Oksińska

 

Przywróćcie prawo pierwszeństwatakim wartościom jak: odczuwanie,
przeżywanie, tworzenie, rozumienie,
uspołecznienie, miłość i życie.

C. Freinet

cytaty15.gif (1273 bytes)
To, jakim jestem człowiekiem,
Jest nieskończenie ważniejsze
Od tego, co posiadam.

Phil Bosmans

 

Ludzie są zainteresowani ekologią tak długo,
jak długo nie ma to specjalnego wpływu
na ich codzienne życie, kiedy mogą mieć
wszystko to, do czego się przyzwyczaili,
krok dalej wymaga wyższej świadomości
akceptującej wyrzeczenia.

James Hindson

cytaty16.gif (5970 bytes)

Muzyki nie można słyszeć wtedy,
gdy człowiek nie ma ciszy
wewnętrznej. A cisza wewnętrzna
jest osiągalna tylko tam,
gdzie jest przyroda.

Jan Sabiniarz

Wystarczy włączyć telewizor
i już piękno świata jest wokół nas,
przed naszymi oczyma. To ogromne
niebezpieczeństwo cywilizacji
pozbawiające nas szansy poznania
przyrody, aktywnego stosunku
do życia w środowisku.

Ewa Smuk-Stratenwerth

 

cytaty18.gif (2232 bytes)

Ubierając się ekologicznie
wysyłamy sygnały do tych, którzy
myślą podobnie do nas,
ale też do tych, którym chcemy dać
maleńką nauczkę widząc, że mają
na sobie rzeczy, które powstały
z krzywdą dla środowiska.

Anna Kalinowska

Człowiek od początku swego istnienia
był pod wpływem środowiska
przyrodniczego i oddziaływał na nie.
Podobnie jak każdy ssak.
Ten okres nie przynoszący
większych szkód przyrodzie
skończył się w chwili,
gdy sięgnęliśmy po narzędzia.

Ewa Symonides

cytaty17.gif (1731 bytes) Jeżeli chcemy, żeby ten kraj
sprawnie funkcjonował,
muszą istnieć obszary,
gdzie przyroda jest ważniejsza
niż człowiek.

Andrzej Kassenberg

Tak naprawdę to wszystkie
zanieczyszczenia świata
powstają z naszej głowy,
z naszego zanieczyszczonego
myślenia

Ewa Rok

cytaty19.gif (4411 bytes)

Najintymniejszym kontaktem
człowieka z przyrodą
jest żywienie się.
Żywimy się produktami roślinnymi
i zwierzęcymi-żywimy się życiem.
Ten kontakt wymaga szczególnego
rozsądku ekologicznego.

Mieczysław Górny

Cywilizacja ludzka osiągnęła już granice
wyznaczone zamkniętym układem
naszej planety. Dalej jest tylko ekorozwój...

Maciej Nowickri

cytaty20.gif (1180 bytes)

Wszędzie tam, gdzie pojawiają się
wątpliwości czy nasza ingerencja
w środowisko przyniesie tylko
korzyści, posunięciem słusznym
jest zaniechanie. Człowiek jest
bowiem bardzo daleko
od poznania całej misternej sieci
powiązań przyrodniczych
.

Witold Lenart

Najcenniejszym i najtrwalszym
podarunkiem jaki można dać
dziecku - jest wykształcenie.

Arystoteles

cytaty21.gif (481 bytes)

"... co dzień postrzegam, jak młódź
cierpi na tem, że nie ma szkół
uczących żyć z ludźmi i światem "

                      A. Mickiewicz

Źle zbudowany dom można rozebrać
i zbudować od nowa, ale źle wychowanego
człowieka nie da się wychować
drugi raz.

J. W. Dawid

Nie proś świata aby się zmienił -
- to Ty  zmień się pierwszy

O. Anthony de Mello

Człowiek jest wielki nie przez to co ma
i kim jest, lecz przez to czym dzieli się
z innymi.

J. Paweł II

cytaty22.gif (1490 bytes)

Cokolwiek czynisz, czyń roztropni
patrz na koniec.

 

Zebrała i opracowała : Bogusława Bogucka

Opracowała graficznie : Barbara Wieniawska

expbul2a.gif (128 bytes)expbul3a.gif (272 bytes)exphorsa.gif (187 bytes)expbul3a.gif (272 bytes)exphorsa.gif (187 bytes)expbul3a.gif (272 bytes)expbul2a.gif (128 bytes)

Powrót do strony tytułowej