"MÓJ GŁOS ..."

         Niniejsza publikacja jest głosem młodego pokolenia w dyskusji nad ochroną środowiska. W dzisiejszych czasach najważniejszym celem nauczania wiedzy o środowisku jest rozbudzenie w dzieciach wrażliwości, wiary w przyszłość i we własne możliwości. Dlatego też powinny one mieć możliwość swobodnego wyrażania własnego zdania. Można to osiągnąć w trakcie luźnych rozmów, dyskusji czy warsztatów. Ja zaproponowałam to dzieciom w formie swobodnej twórczości literackiej. Tomik, który Państwu przedstawiam, jest zbiorem nagrodzonych prac w międzyszkolnych konkursach: "Świat moich marzeń", "Moje ulubione zwierzątko" oraz "Mój głos w dyskusji nad ochroną środowiska". W utworach młodzi literaci prezentują swoje marzenia, niepokoje, obserwacje i refleksje nad życiem. 
        Na swój sposób ukazują miłość i przywiązanie do zwierząt. Dzieci są bacznymi i wrażliwymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Dlatego też w tomiku można znaleźć utwory, w których jest nutka żalu do nas dorosłych, czy wręcz pretensji o istniejący stan środowiska. Zamieszczone teksty podzieliłam na cztery grupy tematyczne. Są tam wiersze, bajki, opowiadania i relacje z własnych obserwacji. Całość ilustrowana jest pracami plastycznymi dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Prace te powstawały w trakcie realizacji zagadnień związanych z ochroną środowiska. 
        Jestem nauczycielem z długoletnim stażem zajmującym się edukacją młodego pokolenia. Wiem, że większość nauczycieli w swojej pracy bazuje wyłącznie na tekstach literackich z podręczników szkolnych. Bardzo często są one odległe i obce dla uczniów. Dlatego też proponuję pracować także w oparciu o utwory pisane przez dzieci - między innymi dlatego powstał ten tomik. Sama to sprawdziłam. Pracuje się wspaniale. Dzieci zupełnie inaczej podchodzą do tekstów, gdyż są one pracami ich rówieśników, koleżanek i kolegów. Z prac prezentowanych w książce mogą korzystać nauczyciele nauczania zintegrowanego, języka polskiego, przyrody i plastyki, a formy i metody ich wykorzystania zależeć będą od własnej inwencji każdego z nich. 
        Mam nadzieję, że niniejsza propozycja może stanowić inspirację do twórczej pracy dla nauczycieli i uczniów, a wszystkich czytelników zainteresuje 1 zmobilizuje do podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. Może niektórzy zastanowią się nad swoim postępowaniem wobec dzieci, przy rody i zmienią swoje złe nawyki na te bardziej przyjazne środowisku. Na .zakończenie chciałabym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i wydania tej pozycji. 


Bo
gusława Bogucka

    expbul2a.gif (128 bytes)expbul3a.gif (272 bytes)exphorsa.gif (187 bytes)expbul3a.gif (272 bytes)exphorsa.gif (187 bytes)expbul3a.gif (272 bytes)expbul2a.gif (128 bytes)

Powrót do strony tytułowej