ULOTKI EKOLOGICZNE

 

WSTĘP

        Obecne środowisko człowieka ulega coraz większej degradacji. Bardziej lub mniej świadomie niszczymy je systematycznie. Rozwijająca się w szybkim tempie cywilizacja jest z jednej strony dobrodziejstwem dla człowieka, z drugiej jest jego powolną zagładą. Częste awarie elektrowni, fabryk, tankowców, organizowanie dzikich wysypisk śmieci, środków toksycznych powodują ogromne zniszczenia w środowisku naturalnym, a niejednokrotnie urastają do rangi wielkich katastrof ekologicznych na miarę miast, państw, kontynentów.
        Czy musi tak być ? Czy wszelkie działania organizacji i służb ekologicznych mają koncentrować się na likwidacji szkód jakie przyniósł rozwijający się przemysł?
        W swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska często zapominamy o tych najmłodszych - dzieciach w wieku 6 - 9 lat. Uważa się, że są one zbyt małe, aby były partnerami dorosłych w walce o czyste środowisko, a przecież to one będą tworzyć naszą rzeczywistość. Wydaje się słusznym więc działania i wysiłki koncentrować właśnie na nich, aby w przyszłości nie dochodziło do tragedii.
        Zaszczepiana i rozwijana od najmłodszych lat świadomość ekologiczna może spowodować, że ich pokolenie nie będzie bezmyślne, samolubne i konsumpcyjne wobec przyrody.
        Celem tej publikacji jest ukazanie tego, że dzieci mogą być "pełnowartościowymi" partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one bowiem bacznymi i wrażliwymi obserwatorami tego wszystkiego co się wokół nich dzieje. Potrafią na równi z dorosłymi dbać o przyrodę, zapobiegać jej dewastacji, uczyć innych zgodnego współżycia z naturą.
Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystać z darów ziemi i rozwijającej się cywilizacji.
        W toku edukacji ekologicznej należy zapewnić dzieciom ciągły kontakt z przyrodą zarówno tą zdrową jak i zniszczoną przez człowieka. Należy rozwijać poczucie silnego związku ze swoim środowiskiem oraz konieczności uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie jego dewastacji. Ważnym elementem jest zapewnienie dzieciom takich sytuacji i stawianie przed nimi takich zadań, aby wyjaśniały konieczność odpowiednich zachowań i podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska.
        Jedną z ważniejszych rzeczy jaką należy nauczyć nasze najmłodsze pokolenie, to perspektywiczne myślenie, przewidywanie skutków własnego działania. Powyższymi zadaniami kieruję się realizując mój autorski program ekologiczny. Zajęcia programowe realizowane są w cyklach jedno- lub dwutygodniowych. Są one prowadzone w klasie i w środowisku naturalnym. Zapraszamy ludzi zawodowo zajmujących się ochroną środowiska, sami odwiedzamy instytucje chroniące i niszczące przyrodę. Drukujemy i rozpowszechniamy ulotki, prezentujemy spektakle ekologiczne dla ludności miejskiej. Sami też systematycznie zalesiamy góry i sprzątamy swoje środowisko. Organizujemy warsztaty ekologiczne z rówieśnikami, młodzieżą szkół średnich, z dziećmi ze szkoły specjalnej. Urządzamy wystawy z naszej działalności i organizujemy konferencje ekologiczne. To tylko niektóre przykłady naszej działalności.
        Czy z tymi dziećmi zatem można dyskutować i działać w dziedzinie ochrony przyrody, niech świadczą ich wypowiedzi które powstały w trakcie realizacji niektórych zagadnień programowych dotyczących np. ekologii, wody, śmieci, kłusownictwa, ochrony ptasich gniazd, czystości powietrza, zagadnień związanych z wpływem przemysłu na lasy itp.

 

 

My dzieci chcemy tylko :

  • wesoło się śmiać
  • kąpać się w czystej wodzie
  • zdrowo opalać się
  • oddychać czystym powietrzem
  • słuchać śpiewu ptaków
  • odpoczywać wśród zieleni
  • jeść zdrowe soczyste owoce

 

 

 

 

Gdzie chciałyby mieszkać dzieci ?

        Marzę o tym, żebym mogła kiedyś mieszkać wśród pięknych lasów i czystych wód. Chciałabym, żeby mój drewniany domek stał na górze pośród drzew, a obok było piękne, czyste jezioro. W lesie obok domu żyłoby dużo zwierząt, a w jeziorze było pełno różnych ryb. Przed moim domkiem byłby ogród, a w nim dużo kwiatków, krzewów i drzew owocowych. Ja siedziałabym w tym ogrodzie na pieńku z kotkiem, a moje kochane dwa pieski bawiłyby się koło domu
                                                                                                                                                                   Ania

        Chciałbym mieszkać w miejscu pełnym zielonych łąk i lasów. Chciałbym mieszkać wśród zwierząt, które żyłyby w zgodzie z człowiekiem. Marzę o tym aby powietrze było tam czyste, a woda by był błękitna. Chciałbym, żeby było tam piękni i spokojnie.
                                                                                                                                                                Borys

        Najbardziej chciałbym mieszkać w krajobrazie tatrzańskim. Wczesnym rankiem budzić się i obserwować wilgotny od mgły wstający dzień. Chciałbym chodzić po zroszonej rosą trawie. W samo południe położyć się na polanie, obserwować obłoki i "paść owce". Bardzo chciałbym zamoczyć nogi w rwącym górskim potoku i z ukrycia obserwować piękną zwierzynę. Wieczorem przy ognisku bawić się wesoło wraz z góralami.
                                                                                                                                                                Piotrek

        Chciałabym mieszkać w górach wśród kwiatów i zieleni. Dlatego, że obszar górski jest najmniej zanieczyszczonym terenem. Ponieważ jest trudno dostępny dla człowieka i dla jego działalności gospodarczej nie ma tam zakładów i fabryk, dróg szybkiego ruchu. W powietrzu nie ma spalin i dymu, gleba i woda są czyste. Moim marzeniem jest mieszkać wśród zieleni, obok czystego jeziorka i zielonego lasu. Tam gdzie rośnie tysiące drzew, krzewów i pięknych kwiatów oraz gdzie żyje wiele oswojonych zwierzą i ptaków. Chciałbym też, aby ten obszar był zdrowy i nigdy nie zatruwany przez dymiące i duże zakłady przemysłowe. Chciałbym również, aby nie wypalało się tam traw, kwiaty były pod ścisłą ochroną i nie można byłoby tam śmiecić ani palić ognisk. Wydaje mi się, że ludzie mieszkający na takim terenie byliby zdrowi, uśmiechnięci i pogodni.
                                                                                                                                                                 Bartek

        Chciałbym mieszkać wśród kolorowych kwiatów, śpiewających ptaków. Gdzie nie będą kopcić różne fabryki, samochody i motory. Tam, gdzie jest zawsze wesoło i nikt nie depcze trawników i nie łapie niewinnych zwierząt. Tam gdzie powietrze jest zawsze czyste.
                                                                                                                                                                Marta

 

Co to jest las ?

        Dawno, dawno temu na dalekiej, ogromnej wyspie było królestwo, którym rządził książę Henryk III. Książę bardzo lubił polować na króliki. Żyły one na dużych łąkach, którymi rządziła zła czarownica. Czarownica pozwalała księciu polować na jej łąkach, oprócz jednej, na której było najwięcej królików. - Jeśli na tej łące zapolujesz, zaczaruję cię i twoje wojsko w drzewa - powiedziała czarownica. Pewnego dnia zły kucharz który zazdrościł księciu namówił go, aby zapolował na zakazanej łące. Książę zgodził się bo lubił polować. Nazajutrz razem z wojskiem udał się na polowanie. Gdy czarownica zauważyła, że książę poluje na jej łące bardzo się rozłościła i pogoniła rycerzy w świat. Rycerze rozbiegli się po świecie, a czarownica zamieniła ich w drzewa. Tak powstał las.
                                                                                                                                                                 Ola

        Ekologia pochodzi od greckiego słowa oikas - co oznacza dom lub miejsce życia. Ekologia jest więc nauką określającą współzależność między organizmami żywymi z środowiskiem. A mówiąc prościej, ekologia zajmuje się badaniem organizmów w ich własnym " domu".
        My też jesteśmy mieszkańcami tego "domu", zmieniamy go według własnych potrzeb. Musimy być jednak dobrymi i mądrymi gospodarzami, którzy będą myśleli i dbali o wszystkich jego mieszkańców. Ziemia nie jest bowiem tylko naszą własnością. Przyroda bez człowieka może się obejść, ale człowiek bez przyrody zginie. Niszcząc przyrodę, niszczymy swój własny dom.
        Czy wyobrażacie sobie życie w zatrutym powietrzu, bez lasów, łąk, kwiatów, zwierząt, wody? Od Was, od Waszej postawy zależeć będzie czy proces niszczenia naszej Ziemi zdołamy wspólnie zahamować, bo przecież od tego jakie będzie nasze środowisko zależeć będzie nasza i wasza przyszłość. Przyroda nie radzi sobie już z naszą bezmyślnością. Czas najwyższy pomyśleć, jak możemy jej trochę pomóc.
                                                                                                                                                Sławek

        Ochrona środowiska jest bardzo ważną działalnością związaną z zapewnieniem właściwych warunków dla życia ludzi i zwierząt na ziemi. Jedną z przyczyn zatruwania środowiska naturalnego jest jego zaśmiecanie. Bardzo często spotykamy się z zaśmiecaniem terenów leśnych, gór, trawników i rzek.
        Coraz częściej spotykamy się z "dzikimi" wysypiskami śmieci. Takie wysypiska są szczególnie niebezpieczne bo ich lokalizacja nie jest uzgodniona przez inspektora ochrony środowiska i może znajdować się blisko rzeki, jeziora, a także na terenie wód gruntowych. Takie wody są skażone bardzo toksycznymi substancjami, pochodzącymi od śmieci.
        U nas w kraju dużym problemem jest segregacja śmieci na odpady, które można przeznaczyć do wtórnego przerobu. Myślę, że stopniowo nasze społeczeństwo powinno uczyć się dzielić śmieci, na poszczególne grupy, np. papiery, szkło, szmaty, tworzywa sztuczne i inne. Tylko w ten sposób możemy uniknąć gromadzenia coraz większych ilości śmieci, których rozkład jest procesem długotrwałym i wyjątkowo szkodliwym dla środowiska naturalnego. Śmieci można poddać utylizacji w specjalnych zakładach i spalarniach, ale są to bardzo kosztowne zabiegi.
        Wszyscy powinniśmy starać się gromadzić śmieci w jak najmniejszych ilościach, segregować je i wykorzystywać surowce wtórne.
                                                                                                                                                Kamil

 

Co to są śmieci ?

        Śmieci to jest to wszystko co nadaje się do wyrzucenia, a więc : plastykowe butelki, kartony, woreczki, puszki, odpady kuchenne, stare zabawki, ubrania... Co z nimi robić ? No właśnie. To wielki problem. Śmieci jest coraz więcej, a miejsca coraz mniej. Może dojść do tego, że śmieci nas po prostu "zaleją". Ale to przecież od nas samych zależy ilość śmieci powstających codziennie. Od tego ile i co wyrzucimy do naszego kosza na śmieci, zależy co trafi na wysypiska, czy szkodliwe produkty znajdujące się w odpadach przedostaną się do wody, gleby, powietrza, zatruwając całe środowisko. Każdy z nas kupuje wiele rzeczy potrzebnych do życia : żywność, napoje, ubrania, leki... Całą stertę różnych rzeczy.
        Im jest coś bardziej kolorowe, piękniej zapakowane, tym chętniej po to sięgamy. Kupujemy i ... wyrzucamy, gdyż nie wszystko jesteśmy w stanie zużyć do końca. Wyrzucamy często do kosza nie zastanawiając się nad tym, jak bardzo nasze śmieci są uciążliwe dla środowiska. Najczęściej wyrzucamy opakowania, które służą nam tylko raz. W ten sposób z wykorzystanych opakowań z tworzyw sztucznych : woreczków, reklamówek, butelek, kubeczków rośnie ogromna góra niezniszczalnych odpadków. Czy wiecie, że taka plastykowa butelka może przeleżeć na wysypisku i tysiące lat. Prawie wszystko co kupujemy prędzej czy później trafia na wysypisko. Nasze śmieci coraz bardziej są niebezpieczne dla środowiska, a tym samym i dla nas. Dlatego już w momencie zakupów musimy myśleć o tym co trafi do kosza.
                                                                                                                                                Paweł

        Zastanówcie się na co zwracacie uwagę przy zakupach, które robicie sami czy z rodzicami ? Czy najchętniej nie sięgacie po produkty w kolorowych opakowaniach, w lekkich plastykowych butelkach ? a może kupujecie bezmyślnie co wam się tylko spodoba ? No właśnie. Tak robi zakupy większość ludzi. Dlatego zalewa nas lawina śmieci trujących, nikomu niepotrzebnych, niezniszczalnych.
        Co i jak należy zatem kupować ? Należy kupować tylko produkty przyjazne środowisku. Rozpoznać je możemy po umieszczonych na nich znaczkach ekologicznych. Kupujcie tylko takie produkty, które mają te oznaczenia i uczcie swoich najbliższych. Dzięki temu będzie i wy przyjaźni środowisku. Unikajcie przy zakupach wszelkich plastykowych opakowań - zbierajcie tylko szklane, papierowe - zaoszczędzisz, bo można je wykorzystać wielokrotnie. Idąc na zakupy nie trzeba wcale kupować nowych reklamówek, które często się rozrywają i my je beztrosko wyrzucamy i sięgamy po nowe i nowe. Oszczędniej jest chodzić z torbą szmacianą, trwalszą i bezpieczną. Taki prezent ekologiczny możesz zrobić swojej mamie.
        Od dzisiaj bądź dobrym przewodnikiem po półkach sklepowych. Nie kupuj bezmyślnie wszystkiego, ale każdy zakup dobrze obejrzyj i sprawdź czy jest on ci naprawdę potrzebny i czy jest przyjazny dla środowiska.
        Czy wszystkie śmieci musimy wyrzucać do wspólnego kosza. Oczywiście, że nie. Musimy nauczyć się je segregować. Osobno szkło, makulaturę, odpadki organiczne, aluminium. Służą do tego coraz częściej ustawiane kolorowe kosze. Po co to robić ? Jak to po co. Przecież część z nich możemy poddać procesowi wtórnej przeróbki, czyli wykorzystać jeszcze raz. Taki proces nazywa się recycling. Kiedy pokruszymy butelki, z mączki szklanej można zrobić nowe produkty ze szkła. Plastyk z kolei jest szatkowany na drobinki, które służą jako ocieplenia do kurtek. z makulatury powstanie nowy papier, i tym samym uratujesz tysiące drzew. Poddawanie wtórnej przeróbce jest ważne, ponieważ nie zaśmieca się tak środowiska. Należy więc kupować wszystkie towary i produkty tylko w opakowaniach, które nadają się do wtórnej przeróbki.
        Musimy dbać o nasze środowisko. Ja już zwracam mamie uwagę, czy zakupione przez nią towary mają odpowiednie znaczki. Czy Ty również będziesz zwracać na to uwagę.
                                                                                                                                            Łukasz

 

Parki narodowe i rezerwaty przyrody

        Próbom przeciwdziałania niszczenia przyrody jest tworzenie Parków Narodowych i rezerwatów przyrody. Park Narodowy jest terenem o powierzchni powyżej 1000 ha, na którym jest zakaz lub ograniczona działalność gospodarcza ze względu na szczególne wartości krajobrazowe i przyrodnicze.
        Rezerwat przyrody różni się od Parku Narodowego mniejszym obszarem (poniżej 500 ha). W Parkach Narodowych i rezerwatach obowiązuje regulamin określający zasady ruchu turystycznego, który jest dozwolony wyłącznie po oznaczonych ścieżkach ,zakazane jest jakiekolwiek uszkadzanie roślin (nie wolno np. zbierać grzybów) i niepokojenie zwierząt choćby hałasem. Wycieczki zbiorowe może oprowadzać tylko przewodnik. W rezerwatach ścisłych zabroniona jest jakakolwiek działalność człowieka. Na ogół wyłączone są one także z ruchu turystycznego.
        W Polsce było w 1994 r. 19 Parków Narodowych i 1037 rezerwatów. Parki Narodowe spełniają funkcje ochronne i naukowe, dydaktyczne i turystyczne. Skupiają zasoby przyrody żywej i nieożywionej. Podlegają ochronie ścisłej, częściowej lub krajobrazowej.
        W niezniszczonych parkach występuje zwykle wiele gatunków roślin i zwierząt. Fauna Parków Narodowych zawiera prawie wszystkie gatunki ssaków występujących w Polsce, około 200 gatunków ptaków i kilka tysięcy owadów. W parkach ma ostoje wiele rzadkich gatunków objętych ochroną, takich jak: żubr, niedźwiedź, kozica, świstak oraz wszystkie nasze ptaki drapieżne. W Parkach Narodowych znalazły ochronę 317 zespołów roślin na ogólną liczbę 407 zespołów występujących w kraju. Na obszarach Parków Narodowych występuje około 180 gatunków roślin objętych ochroną.
        Parki Narodowe podlegają różnym czynnikom niszczącym ich przyrodę. Głównym zagrożeniem jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, które działa szczególnie niszcząco na żywe zasoby przyrody. Największe oddziaływanie emisji przemysłowych notuje się w Karkonoskim, Ojcowskim i Świętokrzyskim Parku Narodowym. Znajdują się one na obszarach ekologicznego zagrożenia, na których przekroczone są normy wielu zanieczyszczeń.
        Duże przekształcenia w przyrodzie Parków powodują odwiedzający je ludzie (zanieczyszczenie gleby i wód, niszczenie roślinności, rozdeptywanie drobnych zwierząt). Na naszym terenie również znajduje się Park Narodowy. Nazwę swą zawdzięcza górom i nazywa się karkonoski. My często go odwiedzamy, podziwiając piękno przyrody, spokój i ciszę tam panującą. Rozmawiamy z pracownikami i leśnikami, którzy opowiadają nam wiele ciekawych rzeczy. Wędrując szlakami często widzimy jednak mnóstwo śmieci walających się między drzewami, ale nie jest to zbyt miły widok.
        Dlatego też sprzątamy szlaki turystyczne i sadzimy drzewka, by w ten sposób pomóc przyrodzie, by przyszłe pokolenia również mogły podziwiać jej piękno.
                                                                                                                                                                        Paweł

 

W lesie my jesteśmy gośćmi, a ptaki właścicielami

        Świat ptaków jest niezmiernie ciekawy i fascynujący dla nas. Człowiek chętnie spędza czas w lesie słuchając ptasich śpiewów. Takie ptasie trele możemy słuchać już od wczesnej wiosny, aż do późnej jesieni. Spacer po takim rozśpiewanym lesie może dać człowiekowi wiele zadowolenia. Pamiętajmy jednak, że w lesie my jesteśmy gośćmi, a ptaki właścicielami. Musimy zachować ciszę w lesie aby nie przestraszyć ptaków, a do ptasich gniazd najlepiej nie zbliżać się i nie dotykać. Jeśli chcemy obserwować ptaki to musimy zbliżać się do nich bardzo powoli a najlepiej podpatrywać je przez lornetkę. Nie powinniśmy straszyć i denerwować ptaków bo mogą porzucić gniazdo i zostawić jajka i młode.
        Jest coraz mniej ptaków, a niektóre gatunki są bardzo rzadkie. Dlatego musimy chronić ptaki i pomagać im, bo są piękne i pożyteczne. Zjadają owady, szkodniki i nasiona chwastów. Najlepszym sposobem chronienia ptaków jest nie przeszkadzanie im.
        Nie wolno niszczyć gniazd, zabijać ptaków i rzucać w nie kamieniami. Powinniśmy dbać o ptaki, budować im budki lęgowe. Jest to bardzo ważne w zimie, kiedy ptakom jest zimno i mają mało pożywienia. Najważniejszym jest dbanie o środowisko w którym żyją ptaki. Ochroną ptaków powinien zajmować się każdy z nas. Dzięki temu gatunki zagrożone takie jak : orły, jastrzębie, krogulce, sokoły, sowy, jeżyki, lelki, dzięcioły, skowronki długo jeszcze będą latać nad naszymi głowami.
                                                                                                                                                                        Paweł

 

Jak należy zachowywać się w pobliżu ptasich gniazd ?

        Gniazdo jest miejscem, gdzie samica składa i wysiaduje jaja i gdzie przebywają jakiś czas pisklęta. Ptaki wybierają miejsce na gniazdo starannie tak by było mało widoczne, by zapewniało potomstwu bezpieczeństwo.
        Budują gniazda w różnych miejscach : w trzcinie, w konarach drzew, w krzewach, w szczelinach budynków, na wysokich skałach itp. Materiał na gniazdo to : patyki, źdźbła traw, korzonki, pióra, błoto.

        W pobliżu ptasich gniazd należy zachowywać się ostrożnie i cicho żeby nie wypłoszyć z nich ptaków. Jeżeli w gnieździe są ptasie jaja nie można ich dotykać ani brać do ręki, żeby ich nie uszkodzić. U niektórych ptaków samiczka wyczuwa na tych jajkach zapach człowieka i wtedy porzuca je. Nie można także przenosić gniazda w inne miejsce ponieważ ptaki nie znajdą go i w ten sposób robi im się wielka krzywdę. Jeżeli w gnieździe są pisklęta to nie należy ich płoszyć i przeszkadzać im.
                                                                                                                                                                            Wojtek

        W pobliżu ptasich gniazd trzeba być cicho, to znaczy nie krzyczeć, nie bawić się w hałaśliwe zabawy, nie zaglądać do gniazd, nie wchodzić na drzewa tam gdzie są gniazda, nie wyciągać jaj ptasich, nie bawić się małymi pisklętami. Należy dokarmiać małe pisklęta jak również chronić je przed szkodnikami.
                                                                                                                                                                        Gosia

        W pobliżu ptasich gniazd należy zachowywać się spokojnie i kulturalnie. To znaczy nie wolno niszczyć ptasich gniazd i burzyć ich. Nie wolno wybierać z gniazd ptasich piskląt ani ich jaj. Nie wolno rzucać w gniazda kamieniami, w pobliżu ptasich gniazd zachowujemy ciszę i nie zachowujemy się głośno. Gniazda ptasie są ozdobą drzew, a ptaki są ozdobą przyrody i są dla niej bardzo pożyteczne. Więc pamiętajmy zawsze o zachowaniu się w pobliżu ptasich gniazd.
                                                                                                                                                                            Hubert

        W pobliżu ptasich gniazd należy zachowywać się cicho. Nie należy niszczyć jaj i ptasich gniazd. Nie należy podchodzić do gniazd ponieważ ptaki mogą pozostawić lęgi. Jeżeli jakieś pisklę wypadnie z gniazda można go ostrożnie z powrotem do niego włożyć.
                                                                                                                                                                        Łukasz

        W pobliżu gniazd ptaków należy zachowywać się cicho aby nie przestraszyć ptaków. Nie powinno się trząść drzewami, na których są gniazda ptaków ani wchodzić na nie. Ptak który czuje obcy zapach może się bać i zostawić pisklęta bez opieki, dlatego nie można dotykać ani jaj ani piskląt. W żadnym wypadku nie można niszczyć gniazd ani wyrzucać piskląt ani jaj. Gdy jesteśmy blisko gniazda najlepiej na ptaki przyglądać się z daleka i słuchać ich śpiewu.
                                                                                                                                                                        Paweł

        W pobliżu gniazd ptaków należy zachowywać się cicho, nie rzucać kamieniami. Nie wolno ruszać jajek, nie zaglądać do gniazda, nie przenosić go na inne miejsce. Nie pokazywać gniazda innym dzieciom bo mogą go zniszczyć. Nie wyciągaj piskląt z gniazda, bo dorosłe ptaki mogą takie gniazdo zostawić i pisklęta zginą.         
                                                                                                                                                                        Monika

        W okresie lęgowym ptaków nie powinniśmy się zbliżać do ich gniazd. Gdy przechodzimy koło gniazda należy ostrzec ptaki. Nie wolno hałasować, rzucać kamieniami w gniazda i rozpalać ognia przy gniazdach. Nie wolno niszczyć gniazd.
                                                                                                                                                                        Paweł

        W czasie przechodzenia lub przebywania w pobliżu ptasich gniazd należy zachowywać się bardzo cicho. Nie należy : krzyczeć, gwizdać, straszyć kijami, rzucać kamieniami, czy też brać z gniazd młode pisklęta. Takie zachowanie może spowodować porzucenie gniazda i odlot dorosłych ptaków w inne spokojne miejsce, byłaby to strata dla naszego środowiska.
                                                                                                                                                                        Ilona

        W pobliżu gniazd ptaków należy zachowywać się kulturalnie i grzecznie. Nie należy przybliżać się do gniazd i dotykać jaj. Nie wolno krzyczeć i biegać gdyż można wystraszyć samicę i pisklęta.
                                                                                                                                                                        Karolina

        W pobliżu ptasich gniazd należy zachowywać się spokojnie, nie dotykać gniazd, bo jak samica przyleci to wyczuje że ktoś je dotykał. I wtedy odrzuci je. Jak chce się zobaczyć to można je zobaczyć z daleka i trzeba zachowywać się cicho, żeby nie spłoszyć samicy.
                                                                                                                                                                        Beata

        W pobliżu ptasich gniazd należy zachowywać się cicho, ponieważ ptaki tak samo jak ludzie nie znoszą hałasu. Powinniśmy z daleka oglądać gniazda, żeby nie wystraszyć ptasiej rodziny. Musimy zawsze pamiętać o tym aby nie rzucać kamieniami do ptasich gniazd. Nie należy : krzyczeć, trąbić, używać hałaśliwych sygnałów, bo ptaki szybko opuszczą gniazda.
                                                                                                                                                                        Kamil

        W pobliżu ptasich gniazd należy zachowywać się cicho i spokojnie. Nie wolno krzyczeć i zaglądać do ptasich gniazd. Zbliżanie się do gniazd, w których są pisklęta, powoduje utratę rodziców.
                                                                                                                                                                        Kamil

        W pobliżu ptasich gniazd należy zachowywać się spokojnie i cicho. Krzyczenie i bieganie może spowodować spłoszenie ptaków. Jajek nie należy dotykać, ponieważ ptaki mogą wyczuć zapach człowieka i opuścić swoje gniazdo zostawiając tam swoje potomstwo. Pisklęta nie mając jedzenia umierają. PAMIĘTAJCIE : JAJKA TO NIE ZABAWKI !!!
                                                                                                                                                                        Paweł

 

W jaki sposób przekonałbyś kłusowników aby nie zabijali zwierząt ?

        Kłusownictwo jest to bezprawne łapanie i zabijanie zwierząt, ptaków, ryb. Osoba która zajmuje się kłusownictwem robi to z chęci zysku, nieświadomy ile na tym traci przyroda. Kłusownicy zakładają wnyki, sidła lub też prądem zabijają ryby. Jest to męczarnia zwierzyny, przed zabiciem. Leśnicy i wszystkie organizacje pomagają w zwalczaniu kłusownictwa, lecz jest to bardzo niebezpieczne i dlatego musimy o tym mówić, pisać aby chronić zwierzyn przed różnymi kłopotami.
                                                                                                                                                                        Kamil

        Kłusownikowi powiedziałbym, że zastawianie sideł jest czynem nieludzkim i karalnym. Zwierzęta, które wpadają do zastawionych przez nich pułapek czeka powolna okrutna śmierć w cierpieniach. Zastawione przez kłusownika sidła mogą również być pułapką dla spacerujących po lesie ludzi. O planowym odstrzale zwierząt decyduje Polski Związek Łowiecki.
                                                                                                                                                                        Sławek

        Kłusownik to człowiek, który czyni zło przyrodzie polując na zwierzynę leśną. Ja powiedziałbym kłusownikom, że w okresie ochronnym zwierząt nie wolno zabijać. Zwierzęta są ozdobą lasu i żeby nie wyginęły nie wolno ich zabijać ani zastawiać sideł. Bo zabijają zwierzęta kłusownicy niszczą nasze lasy i przyrodę. A bez zwierząt lasy pustoszeją i stają się ubogie.
                                                                                                                                                                        Hubert

        Zabijanie zwierząt nie jest potrzebne. One są bezbronne wobec człowieka. Łapanie zwierząt w sidła jest brutalne i wiele z nich cierpi ogromny ból zanim skonają. Całkiem przyjemniej jest iść do lasu gdzie jest wiele zwierząt niż widzieć zwierzęta martwe złapane w sidła lub zastrzelone. Zresztą technika doszła do takiego stanu, że wiele futer naturalnych jest zastąpionych sztucznymi. Nie ma potrzeby zabijania zwierząt.
                                                                                                                                                                        Madzia

        Powiedziałbym, że przecież można zarobić w inny sposób pieniądze, a poza tym zwierzęta odczuwają ból tak samo jak ludzie. Więc gdyby sam kłusownik wpadł przez pomyłkę w taką pułapkę nie byłoby mu wesoło.
                                                                                                                                                                        Kamil

        Jakbym spotkał kłusownika to powiedziałbym mu, że zabijanie jest wielkim okrucieństwem. Te niewinne stworzenia cierpią gdy się do nich strzela i łapie się je w sidła. Zarobić pieniądze można i w inny sposób, zapracować i robić coś pożytecznego, a nie zabijać zwierzęta. Zabijając je można doprowadzić do zagłady jakiegoś gatunku, a przecież zwierzęta to żywe istoty.
                                                                                                                                                                        Paweł

        Aby przekonać kłusowników żeby nie zabijali zwierząt, trzeba użyć taki sam sposób na kłusowników i zastawić na kłusowników sidła. Wtedy odechce im się polować na zwierzęta i poczują jak to dobrze być złapanym w sidła a wtedy będzie więcej zwierząt. Żeby także nie jeść zwierząt, bo jak się nie będzie jadło zwierząt to kłusownicy nie będą polować. Ludzie także nie powinni chodzić w futrach ze zwierząt ponieważ zwierzęta też chcą żyć.
                                                                                                                                                                        Wojciech

        Kłusownictwem zajmują się ludzie źli i okrutni. Jest więc bardzo wątpliwe czy jakakolwiek perswazja trafiłaby im do przekonania. Wydaje mi się, że jedyną skuteczną metodą walki z kłusownictwem jest odstraszenie, to znaczy stosowanie bardzo wysokich kar.
                                                                                                                                                                        Grześ


        Ja powiedziałbym kłusownikom, żeby zostawili zwierzęta w spokoju, nie zabijali zwierząt bez potrzeby, nie łapali zwierząt, nie płoszyli i żeby opiekowali się nimi. Powiedziałbym im, że zwierzęta cierpią tak samo jak ludzie. Próbowałbym wytłumaczyć kłusownikom, że zwierzęta nadają uroku lasom do których chodzą ludzie.
                                                                                                                                                                        Krzyś

        Ja bym powiedziała kłusownikowi, że zabijanie zwierząt jest bardzo złym czynem. Zwierzęta przecież są naszymi przyjaciółmi i chcą żyć tak jak ludzie. Są w lesie bardzo pożyteczne, gdyż wiele z nich pomaga roślinkom rosnąć.
                                                                                                                                                                        Karolina

        Gdybym spotkał kłusownika to powiedziałbym mu, że zabijając zwierzęta może doprowadzić do wyginięcia gatunku. Pokazałbym mu, że sarny potrafią płakać i opowiedziałbym o tym jak zwierzęta cierpią gdy wpadną w sidła oraz o tym, że młode zwierzęta zostają bez opieki albo giną gdy on zabije ich matkę. Jakby kłusownik nie wierzył to kazałbym mu włożyć samemu rękę lub nogę w sidło, niech zobaczy czy to boli. Gdyby kłusownik dalej zabijał zwierzęta to zniszczyłbym mu wszystkie sidła i powiedziałbym wszystkim ludziom, że jest kłusownikiem. Wtedy wstydziłby się tego co robi i już więcej nie zabijałby zwierząt.
                                                                                                                                                                        Paweł

 

Co zanieczyszcza nasze powietrze?

        Powietrze jest mieszaniną gazów. Najwięcej zawiera azotu i tlenu. Powietrze jest wszędzie : na szczytach gór i w podziemnym parkingu, w każdym domu, szkole, samochodzie. Powietrze nie ma koloru , smaku, ani zapachu. Żeby żyć ludzie muszą oddychać. Bez powietrza można przeżyć zaledwie parę minut. Również rośliny i zwierzęta zginęłyby bez powietrza. Od brudnego powietrza można się rozchorować. Oddychając wciągamy brud wraz z powietrzem do płuc i on tam się osadza. Zanieczyszczone powietrze może spowodować pieczenie i łzawienie oczu, ból głowy, podrażnienie gardła.

        Nasze powietrze zanieczyszczają dymy z kominów. Samochody również wypuszczają spaliny. Fabryki wypuszczają szkodliwe gazy i one zanieczyszczają powietrze. Powietrze również zanieczyszcza chemia : proszki i dezodoranty.
                                                                                                                                                                    Ilona

        Nasze powietrze zanieczyszczają : fabryki, które wypuszczają czarny dym, także samochody bez katalizatorów zatruwają nasze środowisko. Kopalnie, które dają tak duże zapylenie, jakie występuje na Śląsku. Tak skażone powietrze wpływa również na to, że na naszą ziemię coraz częściej spadają kwaśne deszcze. Te wszystkie czynniki powodują skażenie i degradację środowiska.
                                                                                                                                                                    Sławek

        Nasze powietrze zanieczyszczają fabryki dymem z kominów. Powietrze zanieczyszczone jest także przez spaliny samochodowe, dym z parowozów, elektrociepłowni i elektrowni węglowych. Aby nasze powietrze uchronić przed zanieczyszczeniem powinniśmy stosować katalizatory w samochodach i filtry na kominach.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Powietrze nasze zanieczyszczają fabryki wypuszczając dym do atmosfery, pojazdy mechaniczne takie jak : samochody, motocykle, samoloty, z których wydostają się spaliny. Powietrze zanieczyszczone jest również na skutek różnego rodzaju katastrof takich jak : pożary, awarie elektrowni i wojny.
                                                                                                                                                                    Grześ

        Nasze powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Z kominów fabryk wydostają się kłęby dymów, które są bardzo szkodliwe dla naszego środowiska. Coraz więcej    po naszych jezdniach jeździ samochodów, a przecież one też wydalają z rur wydechowych spaliny, które ulatniają się w powietrze. W bezwietrzny, słoneczny dzień można zauważyć smog, jaki znajduje się nad naszym miastem.
                                                                                                                                                                    Weronika

 

Woda

        Woda jest najpospolitszą substancją na Ziemi. Każdy żywy organizm zawiera wodę. Występuje ona w trzech postaciach : jako ciecz, ciało stałe i gaz. Bez jedzenia można przeżyć ponad miesiąc, ale bez wody tylko około tygodnia. Ciało człowieka to 65 procentach woda. Woda pokrywa ponad 70 procent powierzchni Ziemi z czego człowiek może wykorzystać tylko niespełna 1 procent.

Jak możemy oszczędzać wodę?

        Moja rodzina stara się zmniejszyć zużycie wody. Podczas codziennej kąpieli napuszczamy tyle wody ile potrzebujemy, aby się umyć. W czasie mycia zębów zakręcamy wodę, aby nie leciała. Mój tatuś uszczelnił wszystkie krany, aby nie kapała woda. Do zmywania naczyń nalewamy do zlewu. Wspólnie z tatą założyliśmy ciężarek w spłuczce, aby leciało mniej wody. Myślę, że dobrze postępujemy.
                                                                                                                                                                    Paweł

        W moim domu zużywa się mniej wody przez uszczelnienie baterii przy umywalce, zlewozmywaku i wannie. Myjąc zęby nabieram w kubek wodę i zakręcam kran. Jak moja mama myje naczynia, to zatyka zlew i dopiero napuszcza wodę, a jak jest dosyć wody, to zakręca kran i dopiero myje naczynia.
                                                                                                                                                                    Gosia

        Jest wiele sposobów aby zmniejszyć zużycie wody we własnym domu. Kiedy pada deszcz moja babcia wystawia na podwórko beczkę, w której zbiera się deszczówka. Babcia używa później tej wody do podlewania kwiatów. Aby zmniejszyć zużycie wody nie należy myć naczyń pod bieżącą wodą. Należy też uszczelnić wszystkie krany i spłuczkę w toalecie. Przy kąpieli nie musi być pełna wanna wody.
                                                                                                                                                                    Beata

        Zużycie wody we własnym domu można zmniejszyć poprzez włożenie butelki z kamykami i wodą, do spłuczki. W czasie mycia głowy, całego ciała i zębów, oraz namydlania się, wodę należy zakręcić. Należy kupić oszczędną końcówkę prysznica. W ciągu tygodnia będą duże oszczędności.
                                                                                                                                                                    Kamil

Jak wykorzystujemy wodę ?

        Woda ma bardzo dużo zastosowań. W wodzie kąpiemy się i pierzemy ubrania. Woda jest potrzebna w polach i w ogrodach do podlewania roślin. Ludzie i zwierzęta, żeby przeżyć muszą pić wodę. Ludzie przy wodzie odpoczywają i pływają kajakami itp. Woda również pracuje, bo obraca maszyny w młynach i elektrowniach.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Woda potrzebna jest do życia ludziom, zwierzętom i roślinom. Wykorzystujemy ją do mycia, gotowania, sprzątania, prania, picia i do podlewania kwiatów. Potrzebna jest także w przemyśle, rolnictwie, w hodowli zwierząt i do transportu. Woda jest nam bardzo potrzebna, bez niej nie byłoby życia na Ziemi.
                                                                                                                                                                    Karolina

        Woda jest niezbędna do życia i poprawienia urody Ziemi. Wykorzystujemy ją praktycznie do wszystkiego. W życiu codziennym np. do higieny ciała, gotowania, prania, sprzątania, podlewania kwiatów. W przemyśle jako rozpuszczalnik, w rolnictwie, w hodowli zwierząt, w elektrowniach wodnych i do transportu.
                                                                                                                                                                    Krzyś

        Woda wykorzystywana jest do różnych celów, np. do picia, gotowania, prania, mycia, kąpania itd. Woda wykorzystywana jest też do transportu ludzi i różnych towarów i do wytwarzania energii oraz w wielu zakładach przemysłowych. Ludziom, roślinom i zwierzętom woda jest niezbędna do życia.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Nie ma wody, brak życia. Gdzie brak wody tam jest pustynia. Człowiek potrzebuje wody do picia, mycia, prania. Rośliny nie wyrosną bez wody. Zwierzęta nie przeżyją, fabryki także potrzebują wody. Tam gdzie brak wody, tam głód, bieda i śmierć.
                                                                                                                                                                    Hubert

        Woda pokrywa 70% powierzchni Ziemi. W większości jest to woda słona tylko niewielka ilość stanowi wodę słodką. Woda występuje w trzech postaciach : jako ciecz, gaz i ciało stałe. Wodę wykorzystujemy w przemyśle, rolnictwie, do produkcji energii elektrycznej oraz do codziennego użytku. Bez wody nie byłoby życia.
                                                                                                                                                                    Grześ

Gdybyś był wodą o co prosiłbyś ludzi ?

        Mówi "Ocean " :
Nie zanieczyszczaj mnie !!! Przez ciebie giną ryby, żółwie, morskie giną ssaki.
        Mówi "Morze" :
Nie wrzucaj śmieci do mnie, bo przez ciebie będę całe zaśmiecone !!!
        Mówi "Jezioro" :
Nie zabijaj ryb dla przyjemności, bo w jeziorach w ogóle nie będzie życia.
        Mówią "Rzeki ":
Nie wlewaj do mnie zanieczyszczeń, bo to wszystko leci do jezior, mórz, oceanów.
        Mówi "Strumyk":
Nie wrzucaj do mnie pustych butelek, szkła itd.
                                                                                                Łukasz

        Ja jestem oceanem. Pewnego dnia co to? Zanieczyszczenia i z tankowców ropa i śmieci, to wszystko mnie zabija. Proszę nie zanieczyszczaj oceanów i nie zabijajcie zwierząt morskich.
                                                                                                                                                                    Wojtek

        Ja jako strumyk chciałbym, żeby nie myli samochodów i nie wrzucali różnych odpadów przemysłowych, chemicznych i żywności. Chciałbym, żeby nade mną nie urządzali pikników.
                                                                                                                                                                    Kamil

        Rzeka: Proszę was, ludzie, nie wyrzucajcie do mnie papierków po cukierkach, opakowań od czekolady, pudełek po lodach itp., ponieważ będę brudna i zanieczyszczona. Będę też brzydko pachnieć i nie przyjemnie będzie we mnie pływać.
                                                                                                                                                                    Dorota

        Ja jestem jeziorem. Pływają we mnie ryby ładne i zdrowe lecz nagle co to? Ogryzki? Puszki? Śmieci? Och nie! Cóż za okropni ludzie. Nazajutrz ciemno, żadnej żywej ryby.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Gdybym był strumykiem górskim powiedziałbym ludziom, aby nie wrzucali do mnie brudnych pudełek, kamieni i papierów, dlatego bo bym nie miał czym oddychać a poza tym inni podróżnicy gdyby chcieli umyć ręce albo napić się nie mogli by tego zrobić.
                                                                                                                                                                    Kamil

        Ja jestem morzem. Pływam sobie. Nagle co to? Zanieczyszczenia, brudna woda! Tak nie może być. Ej, ludzie nie brudźcie wody, nie krzywdźcie mnie proszę was. Beze mnie was nie będzie.
                                                                                                                                                                    Jakub

        Ja jako woda strumykowa proszę o to, żeby: ludzie nie wrzucali do mnie śmieci bo wtedy brzydko pachnę i jestem brzydki, a strumyki zwykle są bardzo ładne. Ludzie czasem piją wodę ze mnie, a przecież jestem brudny i ludzie się trują a przecież to oni sami mnie zanieczyścili, a ja nie lubię żeby ludzie umierali z mojej winy.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Czy wiecie, że ciało mojego kolegi, moje, twoje, wasze to 65 % woda ? Woda znajduje się praktycznie wszędzie, w roślinach, owocach, organizmach ludzkich i zwierzęcych, rzekach, jeziorach, pod ziemią, w lodzie, a także w powietrzu, którym oddychamy.
        Woda jest najbardziej pospolita substancją na Ziemi. Zajmuje ponad 70 % jej powierzchni. Czy ilość wody na Ziemi zmienia się ? Nie ! Chociaż bez przerwy pijemy i wylewamy wodę, jej ilość jest stale taka sama, a to dzięki ciągłemu krążeniu wody w przyrodzie. Bez niej nie byłoby życia na Ziemi. Bowiem wszystkie żywe organizmy, w tym także i człowiek potrzebują jej aby żyć.
        Zdrowy człowiek potrzebuje około 2 litrów wody dziennie. Przyjmuje ją nie tylko w postaci napojów ale i zawartą w jedzeniu, np. ponad 80% jabłka to woda. Bez jedzenie możemy przeżyć ponad miesiąc, a bez wody tylko około tygodnia. Pamiętajcie, bez wody nie byłoby ani ciebie, ani mnie, ani roślin, ani zwierząt.
        Człowiek od najdawniejszych czasów w swoich gospodarstwach domowych korzystał z wody, ale nie z całych jej zasobów. Mimo, że zajmuje ona tak ogromną powierzchnię, to my możemy używać tylko niewielkie jej części. Woda słodka to zaledwie 3% wszystkich wód. Reszta to słone morze i oceany. Ale i z tych 3% niewiele nadaje się do wykorzystania, bo zamrożona jest w wiecznych śniegach i lodach. Człowiek może wykorzystywać zaledwie 1% całych zasobów wodnych. My wykorzystujemy je do różnych celów.
                                                                                                                                                                    Wojtek

        Dawniej kopano studnie, a obecnie gdy jest coraz więcej ludzi, buduje się ogromne zbiorniki wodne. Z tych zbiorników przy pomocy pomp, rurami do naszych domów płynie woda. W naszych mieszkaniach woda służy do sprzątania kąpieli, prania, zmywania, przyrządzania posiłków, podlewania kwiatów, do wielu jeszcze innych rzeczy. Ponadto wykorzystuje się ją w rolnictwie i przemyśle.
        Po wodach rzek i oceanów pływają statki barki. Woda również pracuje, bo obraca maszyny w młynach i elektrowniach wodnych. Woda dostarcza nam również wiele przyjemności. Nad nią odpoczywamy, pływamy, nurkujemy, wędkujemy, orzeźwiamy się zimną wodą w upalne dni. Woda dodaje również urody naszej planecie - Ziemi. Lecz zastanówmy się, czy możemy tak swobodnie, bezmyślnie i dowoli gospodarować wodą ? Coraz większa liczba ludzi, potrzeba zachowania większej higieny człowieka, oraz bezmyślność człowieka sprawiają, że ciągle wzrasta zużycie wody w naszych domach. Również rozwijający się przemysł oraz rolnictwo potrzebują jej więcej i więcej.
        Coraz częściej jednak zdarza się, że przechodząc obok rzek zatykamy nos, odwracamy głowę, bo wygląd i zapach jest okropny. Kąpiel w takiej wodzie zagraża naszemu zdrowiu. Niektóre z rzek są już tylko cuchnącymi zatrutymi ściekami, w których jest coraz mniej życia.
        To z takich zbiorników płynie przecież woda do naszych mieszkań. Kto to robi ? Dlaczego zanieczyszcza naszą wodę ? Zastanawialiście się kiedyś na sprawcą tego wszystkiego ? To przecież MY ludzie niszczymy dar jakim jest woda ! Czy nie zdarzyło się wam wyrzucić papierka, ogryzka czy pustej butelki nad rzeką ? Czy wasz tato nie mył nigdy samochodu nad rzeką, czy stosowane przez wasze mamy środki do mycia naczyń, wann są nieszkodliwe dla środowiska ?
        Bardzo często ty sam beztrosko odkręcasz kran, myjąc zęby, a woda leci. Twoja kąpiel w wannie potrzebuje aż 200 litrów wody, którą potem beztrosko wylewasz do ścieków. Ile razy zdarzyło się, że w twoim domu przez całą noc kapała woda z niedokręconego kranu ? W ciągu doby to strata 96 litrów.
        Jeżeli tak dalej będziemy bezmyślnie obchodzić się z wodą, wkrótce może jej zabraknąć. I CO WTEDY ???
                                                                                                                                                                        Kam
il

 

Jak przyjemnie i bezpiecznie wędrować po górach

        Wyprawa w góry to znakomita przygoda. Można zobaczyć wiele ciekawych roślin i zwierząt. Można oddychać czystym powietrzem i poczuć się naprawdę wolnym od miejskiego zgiełku, od trosk i niepokoju dnia dzisiejszego. Jednak gór nie można lekceważyć, tam nie ma żartów.
        Góry bywają groźne i niebezpieczne dla tych, którzy ich nie znają i przeceniają swoje siły. Bywa także i tak, że stają się śmiertelną pułapką dla najprzedniejszych turystów.
        Jednych gubi brak podstawowych umiejętności koniecznych do pokonania stromego podejścia. Czasem zaskakuje zmienność pogody w górach, która to nagłą burzą, mgłą lub śnieżycą dezorientuje wędrownika, obniża jego sprawność fizyczną i psychiczną, zaciąga go na manowce. Wybierając się więc w góry musimy się do tej wyprawy porządnie przygotować.

Jak należy przygotować się do górskiej wycieczki i o czym trzeba pamiętać aby cało i zdrowo wrócić do domu

        Musimy zawsze pamiętać o tym, że pogoda w górach jest bardzo zmienna. W związku z tym miejmy zawsze przy sobie ciepłe ubranie, które w razie czego można przecież schować do plecaka, miejmy też zawsze ciepłą herbatę. Chodzić mamy tylko po wyznaczonych szlakach, ponieważ kiedy zboczymy z niego możemy znaleźć się w wielkim niebezpieczeństwie.
        Pamiętajmy także o tym, że bierzemy zawsze wygodne obuwie to jest: adidasy, trapery lub tenisówki. Jeżeli jesteśmy z klasą lub inną grupą to powinniśmy się zawsze trzymać razem, bo możemy się zgubić. W górach często zapada nagle mgła i dlatego nie wolno oddalać się samemu. W górach nie można męczyć się ponad swoje siły, więc jeśli widzisz piękną górę, na którą chętnie byś wszedł lecz jest trochę za ciężka na twoje możliwości lepiej tego nie rób, ponieważ jest wiele łagodniejszych szczytów w sam raz dla Ciebie. Góry to świetne miejsce na wycieczkę, ale pamiętajmy o ostrożności, bo wszędzie czyha niebezpieczeństwo.
                                                                                                                                                                Kamil

        Kiedy wybieramy się w góry trzeba odpowiednio się ubrać, nawet w lecie zabieramy kurtkę, ponieważ w górach jest chłodniej i pogoda tam może się szybko zmienić. Należy również pamiętać o wygodnych butach. Przed wyjściem należy kogoś zawiadomić o naszej wyprawie, aby w razie naszej długiej nieobecności wezwał pomoc. Dobrze jest zabrać ze sobą mapę i wędrując trzymać się oznaczonego szlaku, żeby się nie zgubić. W zimie nie można wyrywać "kołków", które są wbite śnieg, żeby było widać drogę. W górach nie wolno krzyczeć, aby nie wystraszyć górskich zwierząt, a w zimie krzyk może spowodować obsunięcie się lawiny. Pamiętajmy o tym aby nie niszczyć roślin i nie zostawiać śmieci. Jeżeli będziemy o tym wszystkim pamiętać wrócimy z naszej wycieczki w górach bezpieczni i zadowoleni.
                                                                                                                                                                Paweł

        Chodzenie po górach jest przyjemne ale nie zawsze bezpieczne. Aby być zadowolonym z wycieczki trzeba przestrzegać pewnych zasad: trzeba chodzić po oznaczonych szlakach, bo zejście ze szlaku grozi zgubieniem albo wypadkiem. Nie powinniśmy również biegać, bo na stromych i kamienistych ścieżkach łatwo o skręcenie lub złamanie nogi. Nie powinniśmy chodzić w góry sami, ale z partnerem, bo w trudnej sytuacji mógłby nam pomóc. Musimy zachować ciszę w górach szczególnie w zimie, ponieważ może zsunąć się lawina. W górach są też inni ludzie, którym należy pomagać w trudnej sytuacji. Stosując się do tych zasad możemy poruszać się po górach łatwiej i bezpieczniej.
                                                                                                                                                                Paweł

        Wybierając się w góry należy zabezpieczyć się w odpowiedni strój, a w szczególności odpowiednie obuwie. Dobrze ze sobą wziąć termos z ciepłą herbatą. Przed wyprawą należy opracować sobie wybraną trasę i zabrać mapę. Nie należy wybierać tras, które są za trudne dla naszej kondycji fizycznej i psychicznej. Ponad to najlepiej wędruje się w gronie innych osób, gdyż w przypadku jakiegoś nieszczęścia można liczyć na pomoc drugiej osoby. Nie należy zbaczać z trasy, którą się wybrało i opracowało zgodnie z mapą. Uważam, że góry są piękne, wędrówki po nich jeszcze przyjemniejsze, ale trzeba zawsze być ostrożnym i rozważnym wędrując po nich.
                                                                                                                                                                Krzyś

        Przed wyjściem należy ubrać się porządnie to znaczy: jeśli pogoda jest ładna trzeba wziąć dobre buty np.: adidasy i letnią bluzkę. Jednak koniecznie potrzebny jest plecak z ciepłym swetrem i kurtką. Najlepiej jednak posłuchać prognozy pogody nadawanej w radiu lub telewizji. Idąc w góry należy ściśle trzymać się wytyczonych szlaków, pod żadnym pozorem nie zbaczać. Na przełomie zimy i wiosny należy uważać na lawiny. Lepiej w ogóle chodzić z przewodnikami, którzy oczywiście znają swój fach.
                                                                                                                                                                Wojtek

        Po górach powinno się chodzić tylko gdy pogoda jest słoneczna i ładna. W górach nie powinno się zbaczać ze szlaków. W górach także powinno się zachowywać spokojnie i cicho, ponieważ można spłoszyć jakieś zwierzę. W górach powinno się uważać na przepaście, ponieważ można łatwo się zabić.
        W góry także powinno się chodzić z kimś dorosłym jak na przykład z mamą, tatą, albo z babcią i z dziadkiem. W górach nie wolno odłączać się od swojej grupy, ponieważ można się zgubić. W góry powinno się brać wygodne obuwie i wygodny strój.
                                                                                                                                                                Marek

        Żeby bezpiecznie chodzić po górach należy, przygotować ciepłą odzież i odpowiednie obuwie. Należy zapoznać się z terenem na mapie, po którym będziemy chodzili. Idąc w góry musimy chodzić po wyznaczonych szlakach, przestrzegać regulaminu Parku Narodowego tzn.: nie wolno hałasować i zbaczać ze szlaku. Zachować ostrożność i trzymać się wyznaczonego szlaku. Zawsze trzeba mieć podręczną apteczkę, termos z herbatą, latarkę, mapę. Każdy z nas musi mieć przy sobie jakiś dokument.
                                                                                                                                                                Kamil

Jak się zachować i co zrobić, gdy na wycieczce zdarzy się wypadek

        Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że jeśli zdarzy się wypadek nigdy nie można panikować. Na początku musimy ocenić jakiego rodzaju jest to uraz i zobaczyć czy to jest złamanie, zwichnięcie lub skaleczenie. Jeżeli w pobliżu nie ma nikogo, jesteśmy zdani tylko na siebie. Więc jeśli zdarzy się zwichnięcie albo złamanie ręki lub nogi musimy ją natychmiast unieruchomić.
        Potrzebne by były tak zwane szyny, które są potrzebne przy unieruchomieniu nogi. Możemy to również zastąpić zwykłymi patykami lub kijkami, jednak muszą one być grube, gdyż noga czy ręka nie może się poruszyć. Następnie musimy to zabandażować, czyli przytrzymać te kijki, które uniemożliwiają jakikolwiek ruch. Jeżeli nie mamy opaski i bandaża, znów musimy wziąć to co jest pod ręką, czyli : sznurówki, szaliki, chusty itp. Gdy mamy skaleczenie powinniśmy je najpierw obmyć wodą, najlepiej utlenioną, a później założyć plaster aby nie zabrudzić tego, bo możemy dostać zakażenia, jeśli rana jest na głowie powinniśmy założyć, tzw. czepek Hipokratesa, jeżeli nie ma bandaża bierzemy liść lub choćby rękę i mocno przyciskamy, aby zatamować krew. Jeżeli wszystko zrobimy dobrze i zmniejszymy ból poszkodowanemu, pójdźmy do najbliższego punktu pomocy, albo poszukajmy kogoś kto udzieliłby nam fachowej pomocy.
        Niektóre rzeczy wymienione w tych zdaniach, takie jak woda utleniona, bandaż itp. znajdują się w apteczce. Więc okazuje się, że jest nam ona na wycieczce niezmiernie potrzebna. Dlatego miejmy ją zawsze przy sobie.
                                                                                                                                                                Kamil

        Gdy na wycieczce w górach zdarzy się wypadek trzeba zachować "zimną krew" i nie wpadać w panikę. Jeżeli nie mamy specjalnej szyny do usztywnienia złamanej nogi lub ręki trzeba skorzystać z gałęzi. Gałęzie trzeba przytrzymać przy złamaniu, owinąć ją bandażem i czekać, aż ktoś nadejdzie i wezwie pomoc. Jeżeli okaże się, że zapomnieliśmy wziąć apteczki to zamiast bandaża do owinięcia można wykorzystać sznurówki lub szalik. Jeżeli ktoś z nas w czasie wycieczki, zauważy przypadkową osobę trzeba ją natychmiast opatrzyć, okryć kocem, podłożyć jej coś miękkiego pod głowę i wezwać pomoc. Jeżeli będziemy stosować się do tych rad nic naprawdę złego nam się nie stanie.
                                                                                                                                                                Paweł

        Najlepiej jest gdy w czasie wycieczki nie zdarzają się wypadki, ale zawsze należy być przygotowanym na to, że może nam się stać coś złego. Dlatego też nie powinniśmy chodzić w góry sami, ale w pewnym towarzystwie. Dobrze jest, gdy jeden z uczestników wycieczki ma ze sobą apteczkę, a w niej : bandaż, plaster i wodę utlenioną. Gdy ktoś upadnie na ostre kamienie i zrani sobie nogę lub rękę należy ją polać wodą utlenioną i zakleić plastrem lub owinąć bandażem. Gorzej jest gdy ktoś sobie skręci lub złamie nogę. Wtedy należy unieruchomić rannego, choćby patykami i zanieść go do lekarza. Jeżeli osoba jest bardzo ranna należy ją zostawić w bezpiecznym miejscu, okryć czymś ciepłym i zawiadomić jak najszybciej GOPR. Dobrze by było gdyby ktoś pozostał przy takiej osobie. W górach należy pomagać nie tylko swoim kolegom, ale też innym ludziom.
                                                                                                                                                                Paweł

        Gdy na wycieczce wydarzy się wypadek należy przede wszystkim zachować spokój tzn. : nie wpadać w panikę. Trzeba także starać się opanować sytuację. Możliwie szybko wezwać pomoc. Zanim dotrze pomoc należy samemu w miarę możliwości pomóc poszkodowanym np. : jeżeli ktoś ma złamaną albo zwichniętą nogę (rękę) należy ją unieruchomić. Kiedy ktoś ma apteczkę można użyć bandaża i szynę albo wykorzystać naturę, czyli patyki, gałęzie itp. W razie braku apteczki można użyć : szalików, sznurowadeł. Gdy są ranni należy zdezynfekować ranę wodą utlenioną lub zwykłą wodą np. ze strumienia. Potem trzeba czekać na fachową pomoc.
                                                                                                                                                                Wojtek

        Wybierają się na wycieczkę w góry należy zabrać ze sobą apteczkę wyposażoną w niezbędne opatrunki i leki. W razie wypadku trzeba zachować spokój, opanowanie i nie panikować, a dokładnie obejrzeć rannego i udzielić pierwszej pomocy. Jeżeli poszkodowany uległ poważniejszym obrażeniom, nie należy ruszać rannego, ale jak najszybciej sprowadzić pomoc fachową.
                                                                                                                                                                Krzyś

        W góry powinno się brać apteczkę pierwszej pomocy a w tej apteczce powinno być : bandaż, woda utleniona, tabletki przeciwbólowe i inne potrzebne lekarstwa. Jeżeli ktoś sobie złamie nogę to nie powinno się panikować. Trzeba najpierw samemu udzielić pierwszej pomocy. Jeżeli stwierdzimy, że jest złamanie musimy usztywnić nogę. Następnie trzeba przenieść rannego do najbliższego punktu sanitarnego. Jeżeli nie ma w pobliżu, szukamy telefonu, wzywamy karetkę pogotowia.
                                                                                                                                                                Marek

 

        Wszędzie tam gdzie zdarzają się tragedie na ratunek nieszczęśnikom śpieszą ludzie którzy są zaznajomieni z miejscowymi warunkami.
        Są to goprowcy, którzy z narażeniem własnego życia i bezinteresownie ratują ludzkie życie niezależnie od pory dnia, nocy, pogody.

 

Jacy zatem powinni być ci ludzie tak oddani innym ?

        Ratownik górski powinien być zawsze gotowy do uczestniczenia w akcji. Musi być silny i wysportowany, bo czasami musi ścigać się z czasem aby uratować ludzkie życie, przetransportować do szpitala rannego. Powinien też umieć udzielać pierwszej pomocy i reanimacji.
        Na początku pracy musi bardzo dobrze zapoznać się z terenem na którym pracuje, ponieważ łatwiej mu będzie prowadzić akcję ratowniczą. Potrzebna jest mu także znajomość sprzętu ratowniczego, który jest potrzebny w takiej pracy. Oprócz tego musi być szybki, ale ostrożny, bo sam ratownik ryzykuje kiedy podejmuje się akcji. Musi być odważny po to, aby nawet w okropnych warunkach nie bał się nieść dla turystów, którzy jeszcze bardziej się boją. Taka praca jest niebezpieczna, więc trzymajmy kciuki za naszych dzielnych ratowników.
                                                                                                                                                                    Kamil

        Ratownik górski powinien być zawsze gotowy do akcji, ponieważ w dzień i w nocy może zdarzyć się wypadek. Powinien być silny, bo czasem musi nosić nosze, a czasem nawet musi nosić człowieka na rękach. Górski ratownik powinien jak najlepiej znać swój teren, ponieważ przy złej pogodzie, kiedy jest słaba widoczność, często zdarzają się wypadki i ratownik musi iść, aby udzielić pomocy tym, którzy jej potrzebują.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Ratownik górski powinien być wytrzymały i mocny, bo jakby spadał mógłby się czegoś złapać. Powinien być też mądry i bystry aby wiedzieć gdzie jest zagubiony turysta. Ratownik powinien być odważny, aby się nie bać niebezpieczeństw, które na nich czekają.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Powinien być odważny i silny, bo musi iść przez trudną i stromą drogę. Każdy z ratowników musi być szybki bo gdyby nie był, to człowiek w górach już by umierał.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Ratownik górski powinien być silny i odważny, dlatego, że jak jest w akcji to może być taki przypadek, że ratownik będzie musiał nieść na rękach rannego turystę, a odważny powinien być w nocy gdy będzie ciemno, bo jak zabłąka się jakiś turysta, to ratownik musi znać swój teren.
                                                                                                                                                                    Kasia

        Ratownik górski powinien być odważny i silny ponieważ w czasie akcji ratowniczej często musi dźwigać poszkodowanego. Musi dobrze znać swój teren, gdyż akcja ratownicza może przebiegać w nocy.
                                                                                                                                                                    Grześ

 

Dzieci oskarżają !!!

        9 czerwca wybraliśmy się z całą klasą na dwudniową wycieczkę, w Góry Izerskie. Nocleg mieliśmy w schronisku na Hali Izerskiej. Na następny dzień szliśmy do Świeradowa. Po drodze minęliśmy las, który był ... szary ! Na drzewach nie było ani jednego listka, gałęzie to były suche kikuty.
        Gdyby na całej Ziemi tak było, to by tlenu i zwierząt nie było, no i oczywiście nas. Ten martwy las wyglądał jak cmentarz wszystkich drzew. Myślałem, że tam właśnie zaczyna się koniec świata. Chciało mi się płakać. Wyglądało to tak, jakby drzewa wystawiały do nas swoje konary i prosiły o pomoc, oraz mówiły nam o tym, że nie wszystko stracone, że możemy uratować przyszłych dawców czystego powietrza. Byłem wtedy bardzo smutny, ale nie tylko mi zrzedła mina. Każdy kto patrzył na to "cmentarzysko", popadł w chwilę zadumy.
        Pomyśleć, że niektórzy ludzie sadzą drzewka a inni je po prostu zabijają. Przez całą resztę wycieczki miałem zły humor, bo byłem zły na tych ludzi, którzy niszczyli nasze dobro. Taką kartkę trzeba dać dyrektorowi elektrowni fabryk i zakładów przemysłowych żeby wreszcie się dowiedzieli czego tak naprawdę są sprawcami. A więc jeśli chcemy żyć radośnie i wesoło i nie chcemy nigdy chorować, to pomóżmy ratować drzewa.
                                                                                                                                                                    Kamil

        W Górach Izerskich przechodziliśmy przez martwy las. W tym lesie nie było żywego drzewa. Wyglądało to tak jakby te drzewa wołały o pomoc, nie dla siebie, ale żeby ocalić inne drzewa. Nad lasem unosił się smog, który je zabijał. Przede wszystkim stały tam martwe świerki które były suche, połamane, miały połamane i wykrzywione gałęzie. Z tych martwych szkieletów opadła dawno nawet kora. Martwy las wyglądał jak prawdziwy cmentarz drzew, który nocą nawiedzają duch "zabitych" drzew. Myślałem, że to koniec istnienia wszystkich drzew w lasach Mam nadzieję, że umierające lasy da się jednak uratować sadząc nowe. Na szczęście istnieją dobrzy ludzie, którzy będą sadzić drzewa i pilnować, żeby nie zniszczyły ich trujące gazy i bezmyślni ludzie.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Gdy przechodziłem przez ten las, czułem się winny, za to co wszyscy zrobiliśmy, bo przecież to ludzie są winni temu co się stało. Ten las był okropny. Drzewa nie miały kory, były zupełnie gołe, nie było na nich nic. Czułem, że te drzewa chcą mi powiedzieć, żebym powtórzył to innym, żeby się opamiętali, i żeby coś zrobili z tym zaniedbaniem.
                                                                                                                                                                    Kamil

        To co zobaczyliśmy wstrząsnęło nie tylko mną, ale również wszystkimi uczestnikami wycieczki. Zamiast pięknych zielonych lasów, spotkaliśmy suche kikuty drzew, co wywołało bardzo smutny nastrój. Do tego żałosnego widoku, przyczynił się człowiek który wybudował dymiące fabryki powodujące zanieczyszczenie. Całe szczęście, że zostało trochę lasów, których człowiekowi nie udało się zniszczyć. Dobrze, że istnieją już organizacje zajmujące się tym problemem. Może wspólnym wysiłkiem naszym i ludzi, którym leży na sercu ochrona przyrody, uda się przywrócić pierwotny wygląd także lasom sudeckim.
                                                                                                                                                                    Grześ

        Wyglądało to tak, jakby te drzewa próbowały nas złapać. Wyglądało to tak, jakby te drzewa próbowały nas prosić o litość dla innych drzew. Przez całą drogę towarzyszyło mi uczucie, że proszą mnie, aby ich więcej nie niszczyć i upominać innych aby tego więcej nie robili.
                                                                                                                                                                    Łukasz

        Podczas wycieczki, jaką odbywaliśmy idąc szlakiem w kierunku Stogu Izerskiego, widzieliśmy "martwe lasy". Są to przerażające widoki, wysuszonych drzew bez życia zwierzęcego. Czułem się, jakbym był na starym cmentarzysku drzew, które porasta tylko trawa. Miałem wrażenie, jakby suche kikuty drzew wyciągały swe ramiona i chciały nas złapać, aby ukarać za to co ludzie im zrobili oraz zwierzynie i roślinności która sobie w tych lasach spokojnie żyła. Wydawało mi się momentami, jakby ten las płakał za przeszłością, kiedy tętnił życiem. Obraz tych "lasów" jest przerażający, smutny i trudny do opisania. To trzeba zobaczyć na własne oczy, żeby uwierzyć w to co ludzie mogą zrobić nie dbając o środowisko. Dlatego jeszcze więcej należy uczyć młodzież oraz dorosłych, jak dbać o ochronę środowiska. Pamiętajmy, aby szanować lasy, bo będziemy płakać widząc takie efekty bezmyślności ludzkiej.
                                                                                                                                                                    Krzyś

        Idąc przez góry zauważyliśmy, że niektóre drzewa są pozbawione liści i kory. Wędrując dalej natknęliśmy się na niesamowity widok, był to tak zwany "martwy las". Drzewa w tym lesie nie miały ani kory ani liści. Było tam szaro i pusto, nie było zwierząt i ptaków. Wydawało się, że te ogołocone drzewa zaraz nas pochwycą swoimi suchymi gałęziami i będą nas - ludzi - oskarżać o wszelkie zło jakie im uczyniliśmy. Miałyby rację. To ludzie są odpowiedzialni za tak duże skażenie środowiska, które powoduje, że nasze lasy umierają. Nie możemy dopuścić do tego żeby tak się działo dalej. Pamiętajmy, przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody nie może. Więc chrońmy przyrodę.
                                                                                                                                                                    Paweł

 

Dzieci same o sobie

        Tematyka ekologiczna bardzo mnie interesuje, ponieważ bardzo lubię przyrodę, zwierzęta, rośliny. Lubię poznawać życie zwierząt i chcę wiedzieć jak im pomagać, bo nie chcę aby jakiś gatunek zginął. Zajęcia z ekologii są bardzo ciekawe i zajmujące. Poznajemy jak funkcjonuje przyroda, jak człowiek szkodzi lub ratuje środowisko i wreszcie sami pomagamy przyrodzie. Najbardziej ze wszystkich podobają mi się wycieczki. Na własne oczy oglądamy szkody i zmiany środowiska, zrobione przez człowieka, widzimy jak człowiek bada środowisko i oczyszcza przyrodę. Sami uczymy się to robić. Na ekologii nauczyłam się, że człowiek jest częścią przyrody, nie może bez niej żyć i musi o nią dbać. Uczę tatę, żeby nie palił papierosów, a innych, żeby nie niszczyli środowiska i nie zaśmiecali go. Kiedyś nie zwracałem uwagi na przyrodę, a teraz wiem, że wszystko wokół mnie żyje i staram się pomagać środowisku. Dalej będę kontynuował swoje zainteresowania ekologiczne, ponieważ w przyszłości chciałbym zostać ekologiem.
                                                                                                                                                                    Paweł

        Interesuje mnie tematyka ekologiczna ponieważ uczy zgodnego współżycia z otaczającą nas przyrodą. Na zajęciach nauczyłem się moim zdaniem najważniejszego, że przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek nie może istnieć beż przyrody. Zupełnie inaczej patrzę teraz na świat który mnie otacza, nie jest mi obojętnie, to czy dzieci łamią drzewka, czy starsi myją samochody nad strumykami, czy zaśmiecają lasy.
                                                                                                                                                                    Sławek

        Tematyka ekologiczna bardzo mnie interesuje, ponieważ uczę się o otaczającej nas przyrodzie i wiem jak o nią dbać. Swoją całą rodzinę uczę ekologicznego trybu życia, mówię jak oszczędzać wodę, jak segregować śmieci. Zwracam uwagę kolegom, żeby nie niszczyli zieleni. Zauważyłam, że bardzo się zmieniło moje zachowanie wobec przyrody : nie chodzę po trawnikach, oszczędzam wodę przy myciu. Zwracam uwagę kierowcom, którzy parkują lub myją samochody na trawie. Chętnie dzielę się zdobytą wiedzą z całą rodziną, ponieważ chcę im uświadomić, jak ważna jest przyroda w życiu człowieka.
                                                                                                                                                                    Kamil

        Tematyka ekologiczna interesuje mnie bardzo, ponieważ wiele nauczyłem się, jak dbać o przyrodę, szanować ją, pomagać przyrodzie w życiu i odwzajemniać się przyrodzie za bogactwa naturalne, które nam daje do życia. Poza szkołą uczę ekologicznego trybu życia rodziców, kolegów, koleżanki i bliskie mi osoby w jaki sposób należy szanować przyrodę, wodę oraz z jakimi znaczkami kupować w sklepach różnego rodzaju produkty. Moje zachowanie wobec przyrody zmieniło się gdyż nie marnuję wody, nie niszczę drzew, krzewów, nie wyrzucam śmieci w miejsca które nie są na to przeznaczone.
                                                                                                                                                                    Krzyś

 

Jak zmniejszyć ilość śmieci we własnym domu ?

        Przeciętnie śmietniki w naszych domach zawierają :

odpadki roślinne i spożywcze 30%

szkło 7,2%

zajecia2.gif (20145 bytes) papier i tektura 24%

inne 12%

tekstylia 2%

tworzywa sztuczne 2%

metale 2,2%

popiół i żużel 24%

        Śmieci to jest wszystko co nadaje się do wyrzucenia.

        Codziennie do naszych koszy na śmieci wrzucamy dziesiątki rzeczy które są nam już dzisiaj niepotrzebne. A więc obok szklanych słoików znajdziemy plastikową butelkę, papier, resztki jedzenia, stary zeszyt czy zbyt małe ubrania. To czego używamy dzisiaj za jakiś czas będzie tylko śmieciem. Jest ich coraz więcej i więcej. Ale czy tak musi być, czy codziennie tony naszych wspólnych śmieci zalewać mają ogromne połacie wysypisk.
        Co zatem powinniśmy robić aby śmieci w naszych domach było coraz mniej ?
        W życiu codziennym spotykamy się z zanieczyszczeniami środowiska, które stanowią odpady działalności człowieka. Więc aby w naszych domach było jak najmniej śmieci, powinniśmy pamiętać o tym aby kupować napoje w butelkach zwrotnych, gazety, pudełka zanosić do skupu makulatury, różne inne odpadki wyrzucać do wyznaczonych pojemników, które pojawiają się już na naszych osiedlach. Każdy z nas powinien zadbać o to, aby w naszych domach panował ład i porządek.
                                                                                                                                                                        Iza

Aby w naszych domach było mniej śmieci należy :

                                                Przemek, Darek, Tomek, Kaja, Magda, Tomek, Paweł

 

Czy tak musi być - las ?

Lasy pokrywają około 20 % powierzchni Ziemi. Zapewniają schronienie dla ludzi i zwierząt, są źródłem drewna opałowego, żywności. Niestety coraz częściej można zaobserwować bezmyślne wycinanie drzew czy wielkie cmentarzyska lasów.

CZY NATO POZWOLISZ ?
        Czy sam pozbawisz się tlenu, pożywienia, mieszkania. Niech każdy z nas posadzi drzewko a wyrośnie z nich piękny las, gdzie będziemy mogli spędzić przyjemnie czas.
MYŚMY JUŻ POSADZILI SWOJE DRZEWKA.
A TY ?

 

Dlaczego nie wolno wypalać traw

        Bardzo częstym widokiem wiosennego pejzażu są kłęby dymu unoszące się nad polami i łąkami. Powstają one w wyniku wypalania traw. Czy jest to słuszne ? Czy zastanawialiście się kiedyś co dzieje się z przyrodą, gdy ogarniają ją niszczące płomienie ognia ? Co czują mieszkańcy traw i ziemi, gdy ogień pustoszy ich "domy" a oni sami nie mogą uciec przed żywiołem jakim jest płomień.

Image16.jpg (18929 bytes)

 

        Traw nie wolno wypalać, dlatego, że wszystkie owady i wszystkie zwierzęta które tam żyją mogłyby zginąć. Zapaliłby się też cały las. Ludzie którzy by tam byli oddychaliby brudnym powietrzem. W lesie byłoby smutno i ponuro. Nikt nie chciałby spacerować po takim lesie. Chciałbym, żeby nikt nie wypalał traw, bo to grozi pożarem lasu, który rośnie tyle lat.
                                                                                                                                                        Tomek

        Traw nie można wypalać, ponieważ niszczy się wartościowe składniki i małe żyjątka żyjące w glebie. Często palące się trawy powodują groźne pożary. Gaszenie ich jest kosztowne, a straty są bardzo duże. Zdarza się, że płoną duże obszary lasów i giną w płomieniach różne zwierzęta, ptaki i owady. Straż pożarna zamiast gasić inne niebezpieczne pożary musi ratować płonące lasy. Dymy z pożarów traw zatruwają powietrze. Osoby które mimo zakazów wypalają łąki powinny być karane i ponosić koszty gaszenia pożarów.
                                                                                                                                                        Paweł

        Wypalanie traw jest niebezpieczne i bezsensowne. Ludzie wypalają trawy gdyż wydaje im się, że wypalą starą trawę i śmieci a nowa szybciej wyrośnie. Ale to nie prawda. Palenie traw powoduje straszliwe spustoszenie wśród owadów żyjących w trawie. Giną biedronki, mrówki, motyle i inni mieszkańcy łąk. Ogień wypala korzenie traw i nowa trawa jest coraz słabsza. Zbyt duży ogień dociera do pobliskich krzewów i drzewek, które też spala. Bardzo często wypalacze traw zostawiają ogień, który rozprzestrzenia się powodując pożar lasów a nawet pobliskich zabudowań.
                                                                                                                                                        Michał

        Traw nie wolno wypalać, ponieważ podczas ich spalania powstaje dym, który zanieczyszcza powietrze. Od palącej się trawy może spłonąć również cały las. Na wiosnę większość zwierząt rodzi młode. Takie małe i bezradne maluchy mogą się spalić. Pod ziemią żyją też zwierzęta które czeka taki sam los jak te na powierzchni.
                                                                                                                                                        Tomek

        Nie wolno wypalać trawy dlatego, że wszystkie owady jak koniki polne, mrówki, pająki spalają się. Zwierzęta roślinożerne np. króliki, zające, sarny mogą zginąć z głodu, ponieważ głównym ich pożywieniem jest trawa. Niektóre ptaki zakładają gniazda w trawie a ogień może je spalić wraz z jajkami. Jeżeli będzie się wypalać trawę, to ogień może dotrzeć do lasów i do naszych domów.
                                                                                                                                                        Darek

Image17.jpg (16935 bytes)

Wypalona łąka

 

Wpływ człowieka na środowisko

        Od czasów rozwoju przemysłu wpływ człowieka na środowisko stał się ogromny. Spalanie węgla i ropy naftowej spowodowało skażenie ogromnych obszarów ziemi i zanieczyszczenie atmosfery. Las wysokich kominów wyrzucających obłoki pary i dymów jest częstym widokiem. Cena jaką płaci środowisko za rozwój przemysłu jest ogromna. Przemysł wytwarza wiele rodzajów związków chemicznych, które zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę. Takim związkami są tlenek węgla, tlenek azotu, metale takie jak ołów rtęć czy związki organiczne jak benzyna. Są one trujące i przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczy niszczących lasy i wody.
        Niektóre gazy głównie dwutlenek węgla, mogą spowodować efekt cieplarniany. Polega on na tym, że związek ten zatrzymuje ciepło, które inaczej poleciałoby w przestrzeń kosmiczną. Efekt cieplarniany, czyli podniesienie się temperatury na Ziemi, powoduje ogrzanie atmosfery a co za tym idzie zmiany klimatu na całym świecie. Kiedy zmienia się klimat, zmieniają się także środowiska, w których żyją rośliny i zwierzęta. Będą musiały one szukać innych miejsc do życia, a wiele z nich zginie bezpowrotnie.
        Czy wiesz, że jeżeli temperatura na całym świecie wzrośnie zaledwie o 4 stopnie Celsjusza, poziom mórz podniesie się o około 5 metrów, a wtedy całe miasta znikną pod wodą?
        Rozwój rolnictwa spowodował wycinanie lasów. Odsłonięta po wycięciu lasów gleba jest wystawiona na działanie wiatry i wody, co powoduje jej erozję. Wszystkie wymienione wcześniej czynniki wpływają na inne żyjące na ziemi organizmy. Istnienie wielu gatunków roślin i zwierząt jest zagrożone.
        Jeszcze jednym problemem naszych czasów są śmieci. Nikt z nas ich nie lubi. Jednocześnie każdy z nas produkuje ich bardzo dużo. Wynosimy je z mieszkania i wyrzucamy do kubła uznając problem za rozwiązany. Niestety, problem z odpadami dopiero się zaczyna. Rozwiązanie go leży w naszych rękach. Pamiętajmy o segregacji śmieci. Wyrzucajmy oddzielnie odpadki które można powtórnie wykorzystać.
                                                                                                                                                                        Madzia

 

Powietrze którym oddychamy

        Życie na Ziemi jest możliwe dzięki istnieniu atmosfery. Składa się ona z 75% azotu, 24% tlenu i 1% innych gazów. W atmosferze wyróżniamy dwie główne warstwy troposferę i stratosferę. Najważniejszym gazem potrzebnym do oddychania jest tlen. Obecnie nasza atmosfera jest bardzo zanieczyszczona.
        W powietrzu znajdują się ogromne ilości spalin samochodowych, .dymów i sadzy z fabryk. Do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się też ludzie palący papierosy, fajki czy cygara. Używane przez nas kosmetyki w aerozolu dostające się do powietrza są także szkodliwe. Zanieczyszczenia powietrza powodują również spalane w ogniskach resztki słomy, liście a przede wszystkim różne śmieci. Wszystkie te zanieczyszczenia powodują w dużych miastach smog, który jest bardzo szkodliwy dla zdrowia ludzi i całej przyrody.
        Poważnym zagrożeniem w zanieczyszczeniu powietrza są freony stosowane w różnych urządzeniach np. zamrażarki. Niszczą one warstwę ozonu, która chroni nas przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Bardzo groźne są kwaśne deszcze powodujące uszkodzenia roślin i skażenia wód. Padają one wtedy, gdy dwutlenek siarki i węgla znajdujący się w zanieczyszczonym powietrzu zmiesza się z wodą deszczową.
        Najgroźniejsze jednak są odpady radioaktywne, które powstają przy wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowniach atomowych. Chmura radioaktywna w czasie wybuchu rozprzestrzenia się na odległość tysięcy kilometrów. Promienie radioaktywne są przyczyną wielu śmiertelnych chorób.
        W ostatnich latach ekolodzy rozpoczęli działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego. Zaczęto prowadzić systematyczne badania stwierdzające stopień skażenia atmosfery, wody i gleby. W wielu fabrykach zakłada się urządzenia, które zatrzymują szkodliwe substancje. Niektóre samochody mają już katalizatory albo używają bezołowiowej benzyny.
        Do walki o ochronę środowiska włączyło się wielu ludzi : naukowców, lekarzy, nauczycieli a także nas uczniów. Ogranicza się ruch samochodowy w dużych miastach, buduje się ekologiczne kotłownie. Dzieci szkolne, także i my, sadzą drzewka w miejscach zniszczonych, wymarłych lasów. W szkołach organizowane są akcje ekologiczne. Istnieje wiele organizacji zaangażowanych w ochronę przyrody, jak Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny i inne.
        Pamiętajmy, aby przyroda mogła przetrwać potrzebuje wielu przyjaciół. Czy wy też jesteście takimi przyjaciółmi ?
                                                                                                                                                                        Paweł

 

Polskie zwierzęta zagrożone

        Z każdym dniem życie zwierząt staje się coraz bardziej zagrożone. Dzieje się tak najczęściej w wyniku działalności człowieka, przystosowującego do swych potrzeb coraz to nowe obszary. Wiele gatunków zwierząt jest bliska zagłady, ponieważ ludzie polują i zabijają je dla futra, skóry, mięsa, rogów lub po prostu dlatego. że są piękne.
        Rybołów, podobnie jak inne wielkie ptaki rybożerne przez długi czas traktowany był przez człowieka jako konkurent w rybołówstwie i dlatego był celowo tępiony. W istocie w ten sposób polując przede wszystkim na chore, słabe ryby oczyszczał wodę. W Polsce gnieździ się ich około 40 par.
        Trzęsawiska, mokradła i tereny bagienne uchodzą za nieużytki i są osuszane. Tym samym znikają zarośla trocinowe i inne tereny będące miejscami lęgowymi dla licznych gatunków ptaków np. żurawi. Na początku naszego stulecia strzelano do żurawi dla zdobycia ich piór używanych jako ozdób damskich kapeluszy.
        Do niezwykle rzadkich mieszkańców wód należy wydra. Futro jej zalicza się do jednych z najbardziej luksusowych i dlatego zwierzęta te zapłaciły wysoka cenę za posiadanie tak eleganckiego i ciepłego "odzienia". Popyt na ich futra spowodował, że większość gatunków wydr rzecznych i morskich należy do ginących gatunków.
        Do grupy zwierząt zagrożonych należy wilk. Przez wiele lat uważano go za bezpośrednie zagrożenie dla bydła i zwierzyny łownej. Wycie stada wilków wywoływało wśród ludzi przerażenie i dlatego żadne zwierzęta nie byty traktowane w sposób tak barbarzyński jak wilki. Strzelano do nich, zastawiano sidła i truto. Nory z młodymi w środku wysadzano dynamitem, szczeniaki zabijano kijami i duszono.
        Niektórym gatunkom niedźwiedzia brunatnego grozi wyginięcie, ponieważ kłusownicy zabijają te zwierzęta dla ich futra, trofeów (głowy i pazury). W Polsce niedźwiedzie brunatne są pod ochroną. Żyje ich u nas około 80 stuk. Zamieszkują jedynie Karpaty.
        Jednak dla świata zwierzęcego bezpośrednim zagrożeniem jest potworne zanieczyszczenie środowiska, a także wyręby lasów na dużą skalę, dewastacja środowiska naturalnego, zmiany koryt rzek, osuszanie terenów podmokłych i stosowanie środków chemicznych w rolnictwie. Obecnie człowiek stara się pomóc przetrwać zwierzętom. W czasach współczesnych po II wojnie światowej, coraz więcej ludzi rozumie konieczność aktywnej ochrony zwierząt. Na wszystkich kontynentach powstaje coraz więcej rezerwatów i parków narodowych. Istnieją wpływowe organizacje takie jak Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, która wydaje Czerwone Księgi, będące spisem ginących, zagrożonych gatunków zwierząt. W Polsce Towarzystwo Pro Natura prowadzi wielką akcję liczenia bocianów oraz akcje badania wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków. Uczestniczy w nich aktywnie także młodzież i dzieci. Podpisywane są międzynarodowe umowy o zakazie polowań i handlu skórami zwierzęcymi. Większość państw tworzy ustawy chroniące rzadkie, żyjące na ich terenach zwierzęta.
        Wy sami także możecie pomóc zwierzętom. Wystarczy nie płoszyć ich, nie niepokoić ptaków w okresie lęgowym, dokarmiać je zimą. Chrońmy zwierzęta - potrzebują tego one jak i my.
                                                                                                                                                                        Tomek

 

Karkonoski park narodowy

        Karkonoski Park Narodowy utworzony został 16.01.1959 r. Cele utworzenia parku jest : ochrona środowiska, prowadzenie badań naukowych, obserwacja flory i fauny, klimatu. KPN został wpisany w 1974 r. na listę parków o znaczeniu międzynarodowym. Teren parku jest podzielony na 6 obwodów ochronnych. Występują 3 strefy klimatyczne wyróżniające się zespołami roślinnymi :

        W Karkonoszach bierze początek wiele strumieni. Zasilają one dwie główne rzeki : Kamienną i Łomnicę. Największy strumień Kamieńczyk tworzy najwyższy wodospad 27 m. Drugi wodospad jest na Szklarce i ma 13 m. wysokości. Oprócz wód bieżących występują wody stojące stałe : Wielki Staw i Mały Staw. Cała szata roślinna jest na terenie parku chroniona. Do najczęściej występujących roślin można zaliczyć paproć wodną, skalnicę śnieżną, sasankę alpejską, skalnicę bazaltową, wierzbę lapońską i wiele innych.
        W Karkonoszach występują rzadkie rodzaje motyli jak rusałka osetnik, pawica grabówka. Typowymi zwierzętami parku są : muflon, jeleń, sarna, sowa uszata, dzięcioł duży, drozd obrożny.
        Karkonoski Park Narodowy jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i nauki. Pamiętajmy jednak, że poruszać się po nim możemy jedynie po wyznaczonych szlakach.
                                                                                                                                                                    Paweł

 

Rośliny synantropijne w Karkonoszach polskich

        Rośliny synantropijne są to rośliny, które rosną w zanieczyszczonym środowisku, to rośliny wszędobylskie, pospolite, są to dzikie zbiorowiska roślin, np. chwastów. Dlaczego rośliny te znalazły się w Karkonoszach polskich ? Karkonosze są to góry, a w górach ziemia jest uboga w składniki pokarmowe i dlatego rosną tam rośliny skąpożywne. W Karkonosze przyjeżdżają turyści bo są piękne. Dla turystów buduje się schroniska górskie, z których płyną do gleby nieoczyszczone ścieki. W tych ściekach jest azot, potas, fosfor. Tych pierwiastków nie lubią rośliny skąpożywne i dlatego giną, a na ich miejscu wyrastają rośliny synantropijne np. pokrzywy. Rośliny synantropijne znalazły się w Karkonoszach dlatego, że jest tam zanieczyszczone środowisko przez turystów, a może i przez kogoś z nas. Zadbajmy aby nasze góry były piękne i czyste.
                                                                                                                                                                    Kaja

 

Trucizny mogą być wszędzie

        Strzeżcie się ! Śmiercionośne trucizny mogą czyhać na was na każdym kroku. Są w waszych domach, na ulicy i w ogrodzie. Pełno ich w sklepach. Każdego roku na świecie umiera wiele ludzi na skutek zatruć. Już w dawnych ­czasach królowie bali się otrucia powołano specjalny urząd. Piastujący go człowiek próbował królewskie potrawy sprawdzając czy nadają się do jedzenia.
        Czy zastanawialiście się kiedyś co to jest trucizna ? Trucizna jest to substancja szkodliwa dla żywych organizmów. Określenie trujący można zastąpić słowem toksyczny, które znajduje się na etykietach przedmiotów. Trucizna działa kiedy znajdzie się wewnątrz organizmu.
        Może się tam dostać przez :

        Można tego uniknąć trzymając zamknięte i oznakowane butelki. Niektórzy sami trują się świadomie poprzez palenie papierosów, które zatruwają palacza i osoby znajdujące się z nim w jednym pomieszczeniu (dym tytoniowy zawiera 4000 rożnych substancji chemicznych i trujących np. nikotyna, która atakuje serce, smoła, osadza się w płucach, tlenek węgla zajmuje miejsce tlenu we krwi). Palacze, narażeni są na choroby serca, raka płuc, języka i krtani.
        Trujemy się sami zażywając narkotyki. Są to substancje silnie działające na organizm i bardzo toksyczne - wyniszczają organizm prowadząc do śmierci. Człowiek zażywający narkotyki to narkoman. A uzależnienie nazywamy narkomanią. Najbardziej niebezpieczne narkotyki których bezwzględnie należy unikać to :

        Możemy zatruć się również bakteriami takimi jak salmonella, gronkowiec będące w nieświeżym jedzeniu, źle przechowywanym oraz przygotowywanym w niehigienicznych warunkach. Dbając o czystość i higienę można tego uniknąć.
        A na koniec dobra rada nie bierz do ust., nie wdychaj niczego o czym nie wiesz skąd pochodzi, czego dobrze nie znasz.
                                                                                                                                                                            Paweł

 

POSŁOWIE

        Myślę, że przedstawione prace świadczą o wrażliwości i dojrzałości tych młodych autorów. Z pewnością czytając te teksty, zastanowimy się nad naszym podejściem do przyrody i dzieci.
        Praca z takimi małymi dziećmi wymaga na pewno o wiele więcej trudu, innego podejścia w realizacji zagadnień, a przede wszystkim traktowania ich nie jak dzieci ale jak swoich partnerów. Dlatego też wiele ludzi zawodowo zajmujących się ochroną środowiska boi się pracy z nimi. niemniej jednak są tacy którzy traktują je poważnie i swój czas, swoje wiadomości i umiejętności odpowiednio przekazują tym najmłodszym. Dzięki nim dzieci te mogły poczuć się naprawdę dorosłymi i potrzebnymi członkami społeczeństwa. Mogły zapoznać się z tajnikami badań, zobaczyć wiele ciekawych miejsc, instytucji, podyskutować o trapiących je problemach.

 

expbul2a.gif (128 bytes)expbul3a.gif (272 bytes)exphorsa.gif (187 bytes)expbul3a.gif (272 bytes)exphorsa.gif (187 bytes)expbul3a.gif (272 bytes)expbul2a.gif (128 bytes)

Powrót do strony tytułowej